EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:164:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 164, 3 juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 164
trettionionde årgången
3 juli 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1272/96 av den 1 juli 1996 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under flagg från Sverige

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1273/96 av den 1 juli 1996 om upphörande av fiske efter liten hälleflundra med fartyg under flagg från en medlemsstat

2

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1274/96 av den 1 juli 1996 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under flagg från Sverige

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1275/96 av den 2 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade fikon som ej bearbetats, samt av produktionsstödet för torkade fikon

4

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1276/96 av den 2 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av produktionsstöd för ananaskonserver och det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1277/96 av den 2 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det minimipris som skall betalas till producenten för torkade plommon och av beloppet på produktionsstödet för sviskon

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1278/96 av den 2 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/394/Euratom, EKSG, EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 1996 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 augusti, 1 september, 1 oktober, 1 november och 1 december 1995 på löner till tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna som är placerade i tredje länder

12

  

96/395/EG:

 
  

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

15

  

96/396/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Frankrike med stöd av artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

17

  

96/397/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Italien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

18

  

96/398/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Belgien med stöd av artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

19

  

96/399/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Italien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

20

  

96/400/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Italien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

21

  

96/401/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1996 om ansökan om undantag ingiven av Belgien med stöd av 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

22

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 310/96 av den 21 februari 1996 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 46 av den 23 februari 1996)

23

 

*

Rättelse#Rådets direktiv 95/39/EG av den 17 juli 1995 om ändring av bilagorna till direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål samt i och på livsmedel av animaliskt ursprung

23
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top