EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:161:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 161, 29 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 161
trettionionde årgången
29 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1193/96 av den 26 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 3290/94 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1194/96 av den 27 juni 1996 om förlängning av förordning (EG) nr 3066/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

2

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1195/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1196/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1197/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av importtullar inom rissektorn

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1198/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1199/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av exportbidragen för malt

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1200/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1201/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1202/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av produktionsbidraget för vitsocker som används inom den kemiska industrin

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1203/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1204/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1205/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1206/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1207/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1208/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1209/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1210/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1211/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

38

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1212/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

40

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1213/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundrasextioandra delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/96 av den 28 juni 1996 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1710/95, (EG) 1711/95 och (EG) 1905/95 om villkor för import av vissa produkter inom spannmålssektorn med ursprung i vissa länder

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1215/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 903/90 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import av vissa produkter av fjäderfäkött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 904/90 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import av vissa produkter av griskött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

49

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1217/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1477/95 om vissa övergångsåtgärder för genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal beträffande marknaden för olivolja

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1218/96 av den 28 juni 1996 om den partiella befrielse från importavgifter för vissa spannmålsprodukter som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1219/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1474/95 om öppnande och förvaltning av de tullkvoter för ägg och äggalbumin som följer av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1150/90 om övergångsanpassning av vissa bestämmelser vid import till gemenskapen av vissa produkter inom mjölksektorn med ursprung i staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet (AVS) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) inför genomförandet av det jordbruksavtal som slutits inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli-31 december 1996 avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien

59

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1222/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1223/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2698/93 och (EG) nr 1590/94 och om fastställande, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3066/95, av de kvantiteter inom grisköttssektorn som är tillgängliga under perioden från den 1 juli till den 31 december 1996 inom ramen för gemenskapens tullkvoter enligt Europaavtalen

63

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1224/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1482/95 om övergångsbestämmelser för omräkningskurserna inom ramen för Gemensamma tulltaxan för produkter från jordbrukssektorn och vissa bearbetade jordbruksvaror

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1225/96 av den 28 juni 1996 om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött och om ändring av förordning (EG) nr 3016/95 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 1996 för får och getter samt för får- och getkött som omfattas av KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204

71

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1226/96 av den 28 juni 1996 om ändring av (EEG) nr 865/90 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för de särskilda importbestämmelserna om sorghum och hirs som har sitt ursprung i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

73

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1227/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen

75

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1228/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 584/92 om tillämpningsföreskrifter för importordningen i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Polen, Ungern och Tjeckoslovakien å den andra vad avser mjölk och mjölkprodukter

82

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/96 av den 28 juni 1996 om en anbudsinfordran avseende försäljning på export av baltobak som innehas av interventionsorganet i Grekland

86

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1230/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1424/95 om övergångsåtgärder för de särskilda ordningarna för import av vissa nötköttsprodukter med ursprung i Schweiz, republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien och förra jugoslaviska republiken Makedonien med syfte att genomföra de jordbruksavtal som slöts vid förhandlingarna i Uruguayrundan

89

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1231/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

90

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1232/96 av den 28 juni 1996 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och mjölkprodukter

92

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1233/96 av den 28 juni 1996 om fastställande för andra halvåret 1996 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kor och kvigor av vissa bergraser som inte är slaktboskap med ursprung i vissa tredje länder

94

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1234/96 av den 28 juni 1996 dels om ändring av förordningarna (EEG) nr 388/92 och (EEG) nr 1727/92 om närmare bestämmelser för den särskilda ordningen för tillförsel av spannmålsprodukter till de franska utomeuropeiska departementen repektive Azorerna och Madeira och om upprättande av de respektive prognostiserade försörjningsbalanserna och dels om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjning av Kanarieöarna med spannmål och glukos

101

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1235/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2146/95 om en övergångsvis anpassning av specialreglerna för import av olivolja med ursprung i Algeriet, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet för att genomföra de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan och om undantag från rådets förordningar (EEG) nr 1514/76, (EEG) nr 1620/77, (EEG) nr 1521/76, (EEG) nr 1508/76 och (EEG) nr 1180/77

105

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1236/96 av den 28 juni 1996 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 och om fastställande av de disponibla kvantiteterna för perioden 1 juli - 30 september 1996, inom ramen för de gemenskapstullkvoter som föreskrivs i Europaavtalen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3066/95

106

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1237/96 av den 28 juni 1996 om förlängning av giltigheten för förordning (EG) nr 1200/95 om vissa övergångsåtgärder för fastställande av jordbruksdelen vid import av produkter som omfattas av tabell 1 i bilaga B till rådets förordning (EG) nr 3448/93 för att uppfylla de förpliktelser som följer av jordbruksavtalet vilket slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

109

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/96 av den 28 juni 1996 om sänkning av bas- och uppköpspriserna på blomkål och citroner till slutet av regleringsåret 1996/97 till följd av överskridandet av interventionströskeln för regleringsåret 1995/96

110

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1239/96 av den 28 juni 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av den avgift som används som kompensation för lagringskostnader för socker

112

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1240/96 av den 28 juni 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det fasta belopp som ingår i systemet med minimilager inom sockersektorn

113

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1241/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av högsta återtagspris för växthusodlade tomater till slutet av regleringsåret 1996

114

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1242/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av det lägsta uppköpspriset för citroner som levereras till industrin och av den ekonomiska kompensationen vid bearbetning av dessa citroner till slutet av regleringsåret 1996/97

115

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1243/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

116

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1244/96 av den 28 juni 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

117

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1245/96 av den 28 juni 1996 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

119

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1246/96 av den 28 juni 1996 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker med förutfastställelse av exportbidraget

121

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1247/96 av den 28 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

122

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1248/96 av den 28 juni 1996 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölkprodukter

124

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

125

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1250/96 av den 28 juni 1996 om fastställande för det andra halvåret 1996 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

131

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött

136

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1252/96 av den 28 juni 1996 om skyddsåtgärder för socker

142

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1253/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 3059/95 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

144

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1254/96/EG av den 5 juni 1996 om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn

147

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/391/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 28 mars 1996 om fastställandet av en serie åtgärder for att skapa en gynnsammare situation för utbyggnad av transeuropeiska nät inom energisektorn

154
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top