Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:148:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 148, 21 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 148
trettionionde årgången
21 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1108/96 av den 20 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1445/76 om fastställande av en förteckning över de olika sorterna av Lolium perenne L.

11

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1109/96 av den 20 juni 1996 om justering av de totala kvantiteterna angående Danmark och av anmärkningen under tabellen angående Tyskland i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

13

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1110/96 av den 20 juni 1996 om fastställande för andra halvåret 1996 av förvaltningsbestämmelser för importen av vissa levande nötkreatur

15

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1111/96 av den 20 juni 1996 rörande utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för tredje kvartalet 1996 och inlämnande av nya ansökningar (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/96 av den 20 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1466/95 om inrättandet av särbestämmelser för exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1113/96 av den 20 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, för perioden 1 juli 1996-30 juni 1997

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1114/96 av den 20 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1600/95 om tillämpningsföreskrifter för importsystem och införande av tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1115/96 av den 20 juni 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1116/96 av den 20 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Europaparlamentet

  

96/377/EG, EKSG, Euratom:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 17 april 1996 om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för räkenskapsåret 1994 vad beträffar avsnitten I - Parlamentet, II - Rådet, III - Kommissionen, IV - Domstolen, V - Revisionsrätten och VI - Ekonomiska och sociala kommittén/Regionalkommittén

41

  

RESOLUTION med kommentarer som utgör en del av beslutet som beviljar kommissionen ansvarsfrihet vad gäller genomförandet av den allmänna budgeten för räkenskapsåret 1994

44

  

96/378/EKSG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 17 april 1996 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller förvaltningen av Europeiska kol- och stålgemenskapen för budgetåret 1994

50

  

96/379/EG:

 
 

*

Europaparlamentets beslut av den 17 april 1996 om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor för genomförandet av dess budget för räkenskapsåret 1994

54

  

96/380/EG:

 
 

*

Europaparlamentets resolution av den 17 april 1996 om nekande av ansvarsfrihet för kommissionen för förvaltningen av Europeiska utvecklingsfonden under räkenskapåret 1994

56

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1102/96 av den 19 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1474/95 och om fastställande av de disponibla kvantiteterna för ansökningar som lämnas in från och med den 15 maj 1996 (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 146 av den 20 juni 1996)

58

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top