EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:135:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 135, 6 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 135
trettionionde årgången
6 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1007/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1008/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1009/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/96 av den 5 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1072/95 och om höjning till 1 600 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1011/96 av den 5 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 606/96 och höjning till 700 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1012/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av högsta återtagspris för växthusodlade tomater för juni 1996

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1013/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av interventionströskeln för blomkål, persikor, nektariner och citroner för regleringsåret 1996/97

11

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1014/96 av den 5 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1489/95 om fastställande av exportbidragen för frukt och grönsaker #

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1015/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 1995/96

16

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1016/96 av den 5 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1687/95 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker #

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1017/96 av den 5 juni 1996 om rättelse av de tyska och spanska versionerna av förordning (EEG) nr 920/89 vad gäller märkning av morötter

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1018/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av importtullar inom rissektorn

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1019/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1020/96 av den 5 juni 1996 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

26

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/347/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 maj 1996 om godkännande av den plan för undersökning av förekomsten av restsubstanser som lämnats in av Österrike (Endast den tyska texten är giltig) (1)

29

  

96/348/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 maj 1996 om godkännande av den plan för undersökning av förekomsten av restsubstanser som lämnats in av Sverige (Endast den svenska texten är giltig) (1)

30

  

96/349/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 maj 1996 om godkännande av den plan för undersökning av förekomsten av restsubstanser som lämnats in av Finland (Endast den finska texten är giltig) (1)

31

  

96/350/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 maj 1996 om anpassning av bilagorna IIA och IIB till rådets direktiv 75/442/EEG om avfall (1)

32

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3036/94 av den 8 december 1994 om ett förfarande för ekonomisk passiv förädling av vissa textil_+ och klädesvaror som återimporteras till gemenskapen efter behandling eller bearbetning i vissa tredje länder (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 322 av den 15 december 1994)

35

 

*

Rättelse#Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

35

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top