EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:115:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 115, 9 maj 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 115
trettionionde årgången
9 maj 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 846/96 av den 6 maj 1996 om ändring av förordning (EG) nr 3074/95 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder under 1996 och av vissa villkor för fångsten #

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 848/96 av den 8 maj 1996 om utfärdande av exportlicenser utan förutfastställelse av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 849/96 av den 8 maj 1996 om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 850/96 av den 8 maj 1996 om senareläggning av sista dagen för sådd av vissa jordbruksgrödor i vissa områden under regleringsåret 1996/97

10

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 851/96 av den 8 maj 1996 om fastställande av minimipriser som skall tillämpas vid import av vissa bearbetade produkter som framställs av körsbär under försäljningskampanjen 1996/97 #

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 852/96 av den 8 maj 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek

15

  

Kommissionens förordning (EG) nr 853/96 av den 8 maj 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 854/96 av den 8 maj 1996 om återinförande av förmånstullar vid import av storblommiga rosor med ursprung i Israel

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 855/96 av den 8 maj 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 856/96 av den 8 maj 1996 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 857/96 av den 8 maj 1996 om fastställande av importtullar inom rissektorn

39

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/300/Euratom, EG:

 
 

*

RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 april 1996 om slutande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Slovakiska republiken å andra sidan

42

  

TILLÄGGSPROTOKOLL till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Slovakiska Republiken å andra sidan

43

  

Kommissionen

  

96/301/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 maj 1996 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Egypten

47
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top