EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:107:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 107, 30 april 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 107
trettionionde årgången
30 april 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

......

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/279/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 1996 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG och 93/197/ EEG (1)

1

  

96/280/EG:

 
 

*

Kommissionens rekommendation av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag (1)

4

  

96/281/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 april 1996 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) med förhöjd tolerans mot bekämpningsmedlet glyfosat enligt rådets direktiv 90/220/EEG (2)

10

  

96/282/Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 10 april 1996 om omorganisation av Gemensamma forskningscentret

12

  

96/283/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 11 april 1996 om godkännande av programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom i Luxemburg (2)

16

  

96/284/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 1996 om upprättande av förteckningen över åtgärder som rådets förordning (EEG) nr 4045/89 inte skall tillämpas på

17

  

96/285/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 1996 om ändring av beslut 94/278/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstater får importera vissa produkter som omfattas av rådets beslut 92/118/EEG (2)

19

 
 

(1)

Text ar betydelse för EES

 
 

(2)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top