EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:047:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 47, 24 februari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 47
trettionionde årgången
24 februari 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 328/96 av den 23 februari 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2900/95 om fastställande av en exportavgift för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 90 99

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 329/96 av den 23 februari 1996 om leveranser av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

3

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 330/96 av den 23 februari 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 3929/87 om skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 331/96 av den 23 februari 1996 om ändring av förordning (EG) nr 454/95 om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och grädde

10

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 332/96 av den 23 februari 1996 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött kan accepteras

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 333/96 av den 23 februari 1996 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 334/96 av den 23 februari 1996 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 335/96 av den 23 februari 1996 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 336/96 av den 23 februari 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 337/96 av den 23 februari 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/170/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 15 februari 1996 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket åren 1988-1997 och om ändring av bilaga I till beslut 89/651/EEG om definitionerna av variabler och en förteckning över jordbruksprodukter för denna undersökning

23

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Rådets förordning (EG) NR 3021/95 av den 22 december 1995 om tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt Gemensamma tulltaxan för ett antal industriprodukter (inom de kemiska och närstående sektorerna)

35
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top