EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:327:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 327, 30 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 327
trettioåttonde årgången
30 december 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 3061/95 av den 22 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 992/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapens tullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 3062/95 av den 20 december 1995 om åtgärder för tropisk skog

9

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

  

95/579/EG, Euratom, EKSG:

 
 

*

Beslut fattat av företrädarna för Europeiska gemenskapernas medlemsstaters regeringar av den 21 december 1995 om utnämning av en ledamot i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

14

  

Rådet

  

95/580/EG:

 
 

*

Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 december 1995 om omvandling till subventioner av särskilda lån som anges i de andra och tredje Lomékonventionerna

15

  

95/581/EG:

 
 

*

Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 december 1995 om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser om planläggningsprocessen i det interna avtalet (FED nr 8) om programplanering rörande avtalet om ändring i den fjärde AVS-EG-konventionen

16

  

95/582/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 20 december 1995 om ingående av avtalen genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om vissa jordbruksprodukter

17

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om vissa jordbruksprodukter

18

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om vissa jordbruksprodukter

21

  

Avtal genom skriftväxling mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska gemenskapen om vissa jordbruks- och fiskeprodukter

29

  

95/583/EG:

 
 

*

Beslut nr 5/95 av ministerrådet för AVS-EG av den 3 november 1995 om uppdatering av förteckningen i artikel 330.1 i den fjärde Lomékonventionen om de minst utvecklade staterna

31

  

95/584/EG:

 
 

*

Beslut nr 6/95 av ministerrådet för AVS-EG av den 20 december 1995 om övergångsbestämmelser som gäller från och med den 1 januari 1996

32

  

95/585/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 december 1995 om rätt för vissa medlemsstater att på vissa mineraloljor för särskilda användningssätt tillämpa nedsatt punktskatt eller medge befrielse från punktskatt enligt det förfarande som fastställs i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG

33

  

95/586/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 december 1995 om slutandet av avtal i form av ett godkänt protokoll, skriftväxling, notväxling samt bilagorna därtill mellan Europeiska gemenskapen och Kanada, om fiske inom ramen för NAFO-konventionen

35

  

Avtal i form av ett godkänt protokoll, skriftväxling, notväxling samt bilagorna därtill, mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om fiske inom ramen för NAFO-konventionen

36
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top