EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:305:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 305, 19 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 305
trettioåttonde årgången
19 december 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2908/95 av den 15 december 1995 om upphörande av fiske av lax med fartyg under flagg från någon medlemsstat

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2909/95 av den 18 december 1995 om leverans av vetemjöl till befolkningen i Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kirgistan och Tadzjikistan

2

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2910/95 av den 18 december 1995 om leverans av rågmjöl till befolkningen i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2911/95 av den 18 december 1995 om upphävande av förordning (EG) nr 1178/95 om stående anbudsinfordring för export av vete av brödkvalitet som innehas av det österrikiska interventionsorganet

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2912/95 av den 15 december 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för de bidragsordningar som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött vad beträffar de särskilda åtgärderna för de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira och om upphävande av förordning (EEG) nr 231/93

17

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2913/95 av den 18 december 1995 rörande utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för första kvartalet 1996 och ingivande av nya ansökningar (1)

20

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2914/95 av den 18 december 1995 om införande av en gemenskapens förhandsövervaking av import av vissa järn- och stålprodukter som omfattas av Parisfördraget och Romfördraget med ursprung i vissa tredje länder

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2915/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 av den 18 december 1995 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för fjäderfäkött och ägg och om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2917/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2918/95 av den 18 december 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2337/95 om upprättande av ett kompensationssystem för de extra kostnader som vid saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och det franska departementet Guyana orsakas av dessa områdens extremt perifera lägen

54

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2919/95 av den 18 december 1995 om beviljande av särskilt stöd till produktion av durumvete i Österrike

56

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2920/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1440/95 om öppnande av gemenskapstullkvoter för andra halvåret 1995 för levande får och getter samt för får- och getkött som omfattas av KN-numren ex 0104 10, ex 0104 20 och 0204

59

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2921/95 av den 18 december 1995 om närmare bestämmelser om kompensation för sänkning av vissa jordbruksomräkningskurser

60

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2922/95 av den 18 december 1995 om utfärdande av importlicenser för traditionella bananer med ursprung i AVS-stater för första kvartalet 1996 (1)

62

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2923/95 av den 18 december 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

63

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/543/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 1995 om Förenade kungarikets begäran till kommissionen att undanta viss transportverksamhet från tillämpningen av rådets direktiv 89/684/EEG om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg (Endast den engelska texten är giltig)

65

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top