EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:260:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 260, 31 oktober 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 260
trettioåttonde årgången
31 oktober 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2534/95 av den 24 oktober 1995 om gratisutdelning utanför gemenskapen av frukt och grönsaker som återtagits från marknaden under regleringsåret 1995/96

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2535/95 av den 24 oktober 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3730/87 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2536/95 av den 30 oktober 1995 om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2537/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordningar inom vinsektorn som före den 1 februari 1995 har fastställt vissa priser och belopp vars värde i ecu har anpassats med hänsyn till avskaffandet av korrigeringsfaktorn för jordbruksomräkningskurserna

10

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2538/95 av den 30 oktober 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 39 000 ton korn som innehas av det österrikiska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2539/95 av den 30 oktober 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 250 000 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2540/95 av den 30 oktober 1995 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 10 600 ton fodervete som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

23

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2541/95 av den 30 oktober 1995 om fastställande av åtgärder för 1996 med avseende på att förbättra olivoljeproduktionens kvalitet

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2542/95 av den 30 oktober 1995 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med olivolja som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2543/95 av den 30 oktober 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn

33

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2544/95 av den 30 oktober 1995 om öppnande av en stående anbudsinfordran i syfte att fastställa exportbidrag för olivolja för regleringsåret 1995/96

38

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2545/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2026/92 om tillämpningsföreskrifterna för de särskilda försörjningsåtgärderna för Madeira beträffande olivolja och om upprättandet av den prognostiserade försörjningsbalansen

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2546/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2547/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk

47

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2548/95 av den 30 oktober 1995 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

48

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2549/95 av den 30 oktober 1995 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker med förutfastställelse av exportbidraget

49

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2550/95 av den 30 oktober 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2551/95 av den 30 oktober 1995 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

52

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2552/95 av den 30 oktober 1995 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

54

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2553/95 av den 30 oktober 1995 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

55

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2554/95 av den 30 oktober 1995 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

57
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top