EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:243:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 243, 11 oktober 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 243
trettioåttonde årgången
11 oktober 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets direktiv 95/22/EG av den 22 juni 1995 om ändring av direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk

1

 

*

Rådets direktiv 95/23/EG av den 22 juni 1995 om ändring av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen

7

 

*

Rådets direktiv 95/24/EG av den 22 juni 1995 om ändring av bilagan till direktiv 85/73/EEG om finansieringen av hygienundersökningar och kontroller av produkter som omfattas av bilaga A till direktiv 89/662/EEG och av direktiv 90/675/EEG

14

 

*

Rådets direktiv 95/25/EG av den 22 juni 1995 om ändring av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med nötkreatur och svin

16

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/408/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker

17

  

95/409/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 juni 1995 om att beträffande salmonella anta regler om mikrobiologisk provtagning genom stickprov på färskt nöt- och griskött avsett för Finland och Sverige

21

  

95/410/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 juni 1995 som fastställer regler för mikrobiologisk provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige

25

  

95/411/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 juni 1995 om att beträffande salmonella utfärda regler om mikrobiologisk provtagning genom stickprov på färskt fjäderfäkött avsett för Finland och Sverige

29
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top