EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:198:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 198, 23 augusti 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 198
trettioåttonde årgången
23 augusti 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2022/95 av den 16 augusti 1995 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2023/95 av den 21 augusti 1995 om en tillfällig anpassning av de särskilda bestämmelserna för import av ersättningsprodukter för spannmål och produkter framställda av spannmål och ris i förordning (EEG) nr 2245/90 för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2024/95 av den 22 augusti 1995 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för ägg kan accepteras

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2025/95 av den 22 augusti 1995 om ändring av exportbidragen för ägg

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2026/95 av den 22 augusti 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/344/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 augusti 1995 om avslutande av antidumpningsförfarandet avseende import av ammoniumnitrat med ursprung i Litauen

27

  

95/345/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 augusti 1995 om avslutande av antidumpningsförfarandet avseende import till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland samt om avslutande av den förnyade antidumpningsundersökningen avseende import till Förenade kungariket av ammoniumnitrat med ursprung i Litauen

29
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top