EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:145:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 145, 29 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 145
trettioåttonde årgången
29 juni 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1469/95 av den 22 juni 1995 om åtgärder som skall vidtas gentemot vissa förmånstagare till transaktioner som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1470/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1471/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den femtiofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1021/94

6

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1472/95 av den 27 juni 1995 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1473/95 av den 28 juni 1995 om införande av särskilda regler för förvaltningen och fördelningen av den andra delen av de kvantitativa textilkvoter som införs i rådets förordning (EG) nr 517/94

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1474/95 av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av de tulltaxor för ägg och äggalbumin som följer av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1475/95 av den 28 juni 1995 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/95 av den 28 juni 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser på marknaden för olivolja

35

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1477/95 av den 28 juni 1995 om vissa övergångsåtgärder för genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal beträffande marknaden för olivolja

37

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1478/95 av den 28 juni 1995 om upphävande av förordningarna nr 164/67/EEG, (EEG) nr 1777/74 och nr 3011/79

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1479/95 av den 28 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2225/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Madeira med humle

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1480/95 av den 28 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2224/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med humle

41

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1481/95 av den 28 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2168/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Kanarieöarna avseende potatis (prognos)

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1482/95 av den 28 juni 1995 om övergångsbestämmelser för omräkningskurserna inom ramen för Gemensamma tulltaxan för produkter från jordbrukssektorn och vissa bearbetade jordbruksvaror

43

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1483/95 av den 28 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2165/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Madeira och Azorerna med avseende på potatis och endiver

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av tilläggsbelopp för import och om fastställande av tilläggsbelopp för import av fjäderfäkött och ägg och av äggalbumin samt om upphävande av förordning nr 163/67/EEG

47

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/95 av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, för perioden 1 juli 1995-30 juni 1996

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/95 av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av vissa grisköttsprodukter enligt KN-nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55 under perioden 1 juli 1995-30 juni 1996

58

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1487/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna med grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen

63

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1488/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker

68

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1489/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av exportbidragen för frukt och grönsaker

75

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1490/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

81

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1491/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om licenser för förutfastställelse av exportbidrag för vissa produkter inom fjäderfäsektorn som inlämnats den 26 och 27 juni 1995 kan godkännas

83

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1492/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

84

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1493/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av exportbidrag för olivolja

86

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1494/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den fjortonde anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2517/94

88

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1495/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

90

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1496/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

92
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top