EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:143:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 143, 27 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 143
trettioåttonde årgången
27 juni 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1436/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 1995 om importlicens för vissa fjäderfäkött- och äggprodukter enligt de förfaranden som fastställs i avtalen mellan gemenskapen och Rumänien och Bulgarien

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1437/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under juni 1995 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien kan godtas

3

  

Kommissionens förordning (EG) nr 1438/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 1995 om importlicens for vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött

7

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1440/95 av den 26 juni 1995 om öppnandet av gemenskapens tullkvoter för andra halvåret av 1995 för får och getter samt får- och getkött enligt KN-numren ex 0104 10, ex 0104 20 och 0204

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1441/95 av den 26 juni 1995 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animalskt ursprung (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1442/95 av den 26 juni 1995 med ändring av bilagorna I, II, III och IV i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 som upprättar ett gemenskapsförfarande för fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

26

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1443/95 av den 26 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den första förskottsutbetalningen av detta bidrag samt en förskottsbetalning av det särskilda stödet för uppfödning av får och getter i vissa mindre gynnade områden i gemenskapen

31

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1444/95 av den 26 juni 1995 om fastställande för regleringsåret 1995/96 av det minimipris som skall betalas till producenten för torkade plommon och av beloppet på produktionsstödet för sviskon

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80

35

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1446/95 av den 26 juni 1995 om ändring av förordningarna (EG) nr 121/94 och (EG) nr 1606/94 i fråga om övergångsåtgärder för anpassning av vissa bestämmelser för import till gemenskapen av vissa spannmålsprodukter med ursprung i Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien för genomförandet av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för förhandlingarna inom Uruguayrundan (1)

45

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1447/95 av den 26 juni 1995 om upphävande av förordning (EEG) nr 3944/87 och förordning (EEG) nr 209/88 för marknaden för griskött

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1448/95 av den 26 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2123/89 om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen

47

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1449/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av viktningskoefficienterna för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris och upphävande av förordning (EG) nr 3221/94

48

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1450/95 av den 26 juni 1995 om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1451/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

55

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1452/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

57

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1453/95 av den 26 juni 1995 om ändring av grundbeloppen för importavgifter för sirap och vissa andra produkter inom sockersektorn

59

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1454/95 av den 26 juni 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

61

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1455/95 av den 26 juni 1995 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

63

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1456/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

65

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1457/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av stödet för bomull

67

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1458/95 av den 26 juni 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

68

 

*

Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag

70

 

*

Rådets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter

75

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top