EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:134:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 134, 20 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 134
trettioåttonde årgången
20 juni 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1381/95 av den 19 juni 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1382/95 av den 19 juni 1995 om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1383/95 av den 19 juni 1995 om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1384/95 av den 19 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 vad gäller nödvändiga anpassningar för genomförandet av jordbruksavtalet inom Uruguayrundan

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1385/95 av den 19 juni 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1386/95 av den 19 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1387/95 av den 19 juni 1995 rörande utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för tredje kvartalet 1995 och ingivande av nya ansökningar (1)

22

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/215/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 29 maj 1995 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om statlig upphandling

25

  

Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om statlig upphandling

26

  

Kommissionen

  

95/216/EG:

 
 

*

Kommissionens rekommendation av den 8 juni 1995 angående uppgradering av säkerheten hos existerande hissar (1)

37

  

95/217/EG:

 
 

*

Kommissionens yttrande av den 12 juni 1995 riktat till den nederländska regeringen avseende ett utkast till tillfällig lag rörande fördelningen av gods vid nord-syd-transporter via inre vattenvägar

39

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top