EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:118:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 118, 25 maj 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 118
trettioåttonde årgången
25 maj 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1168/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 830/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa polyestergarner (av syntetstapelfibrer) såvitt avser sådana med ursprung i Indonesien

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1169/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2271/94 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av kullager med en yttre diameter av högst 30 mm med ursprung i Thailand, men som exporterats till gemenskapen från ett annat land

4

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1170/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2819/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kaliumpermanganat med ursprung i Kina

6

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1171/95 av den 22 maj 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3359/93 om ändrade antidumpningsåtgärder på import av ferrokisel med ursprung i Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Island, Norge, Sverige, Venezuela och Brasilien

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater

10

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1173/95 av den 22 maj 1995 om ändring för sextonde gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1174/95 av den 24 maj 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1175/95 av den 24 maj 1995 om upphörande med förutfastställelse av exportbidragen för vissa bearbetade produkter av spannmål och ris

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1176/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på import av andra produkter från olivoljesektorn

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1177/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1178/95 av den 24 maj 1995 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 70 000 ton vete av brödkvalitet som innehas av det österrikiska interventionsorganet

25

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/95 av den 24 maj 1995 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 30 000 ton råg som innehas av det österrikiska interventionsorganet

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1180/95 av den 24 maj 1995 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 50 000 ton korn som innehas av det österrikiska interventionsorganet

35

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1181/95 av den 24 maj 1995 om försäljning enlig förfarandet i förordning (EEG) nr 2539/84 av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 561/95

40

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1182/95 av den 24 maj 1995 om vissa övergångsåtgärder i samband med genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal inom nötköttssektorn

45

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1183/95 av den 24 maj 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

49

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1184/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om licenser för förutfastställelse av exportbidrag för vissa produkter inom fjäderfäsektorn som inlämnats den 22 och 23 maj 1995 kan godkännas

51

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1185/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för levande får och getter samt för får- och getkött som inte är fryst

52

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1186/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för fryst får- och getkött

54

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1187/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1188/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

58

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1189/95 av den 24 maj 1995 om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

60

  

Kommissionens förordning (EG) nr 1190/95 av den 24 maj 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

70

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1191/95 av den 24 maj 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek

81

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den femtionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1021/94

86

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1193/95 av den 24 maj 1995 om ändring av grundbeloppen för importavgifter för sirap och vissa andra produkter inom sockersektorn

87

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1194/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

89

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1195/95 av den 24 maj 1995 om fastställande av stödet för bomull

91

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/95 av den 24 maj 1995 om tillfälligt upphörande med förutfastställelse av exportbidrag för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning de exportlicenser kan beviljas som avses i förordning (EG) nr 974/95 om vissa övergångsbestämmelser för genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal inom sektorn för mjölk och mölkprodukter

92

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/180/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 2 maj 1995 om godkännande av ett ändrat åtagande som erbjudits av den thailändska regeringen i samband med utjämningstullförfarandet rörande import av kullager med en största yttre diameter på högst 30 mm som har sitt ursprung i Thailand

94
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top