EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:091:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 91, 22 april 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 91
trettioåttonde årgången
22 april 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 878/95 av den 21 april 1995 om undantag från förordning (EEG) nr 822/87 vad gäller syratillsättning av berikade viner framställda 1994/95 i provinserna Verona och Piacenza (Italien)

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 879/95 av den 21 april 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2447/90 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 880/95 av den 21 april 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 220/91 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1360/78 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 881/95 av den 21 april 1995 om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 882/95 av den 21 april 1995 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 883/95 av den 21 april 1995 om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 884/95 av den 21 april 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 885/95 av den 21 april 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 886/95 av den 21 april 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

26

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 887/95 av den 21 april 1995 om upphävande av förordning (EG) nr 734/95 om tillfälligt upphörande med förutfastställelse av exportbidrag för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i from av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 888/95 av den 21 april 1995 om ändring av importavgifterna för bearbetade produkter av spannmål och ris

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/95 av den 21 april 1995 om ändring av grundbeloppen för importavgifter för sirap och vissa andra produkter inom sockersektorn

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 890/95 av den 21 april 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

33

 

*

Kommissionens direktiv 95/9/EG av den 7 april 1995 om ändring av direktiv 94/39/EG om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (1)

35

 

*

Kommissionens direktiv 95/10/EG av den 7 april 1995 om fastställande av metoden för beräkning av energivärdet i hund- eller kattfoder för särskilda näringsbehov (1)

39

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/136/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 14 mars 1995 om slutande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Österrike enligt artikel XXVIII i GATT

41

  

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Österrike om en tullkvot på 5 000 djur för kor och kvigor

42

  

95/137/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 7 april 1995 om gemenskapens undertecknade utan ratifikationsförbehåll av Konventionen om tullbehandling av poolcontainrar, i internationell trafik (Genève den 21 januari 1994)

45

  

Kommissionen

  

95/138/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 mars 1995 om fastställande av kontrollmetoder för att vidmakthålla Nederländernas officiellt tuberkulosfria status i fråga om nötkreatursbesättningar (Endast den nederländska texten är giltig) (1)

53

  

95/139/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 6 april 1995 om bemyndigande för Belgien, Frankrike och Nederländerna att tillfälligt tillåta saluföring av linfrö som inte uppfyller de krav som anges i rådets direktiv 69/208/EEG

55

  

95/140/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 7 april 1995 ändring av kommissionens beslut 91/449/EEG om fastställande av förlagor till de djurhälsointyg som skall användas vid import av köttprodukter från tredje land (1)

56

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top