EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:089:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 89, 21 april 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 89
trettioåttonde årgången
21 april 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 866/95 av den 10 april 1995 om förlängning av den tillfälliga antidumpingstullen på import av ferrokiselmangan med ursprung i Ryssland, Ukraina, Brasilien och Sydafrika

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 867/95 av den 20 april 1995 om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på import av andra produkter från olivoljesektorn

2

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 868/95 av den 20 april 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2780/92 om villkoren för beviljande av kompensationsbetalningar i enlighet med stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

5

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 869/95 av den 20 april 1995 om livsmedelsleveranser som genomförs av humanitära organisationer och som utgör privat livsmedelshjälp

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 av den 20 april 1995 om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 479/92 (1)

7

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 871/95 av den 20 april 1995 om rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 571/95 om ändring av förordning (EG) nr 121/94 vad gäller import av vissa produkter inom spannmålssektorn med ursprung i Tjeckien och Slovakien

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 872/95 av den 20 april 1995 om ändring av bilagorna IV och V till förordning nr 3587/86 om fastställande av de omräkningstal som skall tillämpas på uppköpspriserna för persikor och nektariner inom sektorn för frukt och grönsaker

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 873/95 av den 20 april 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 874/95 av den 20 april 1995 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 875/95 av den 20 april 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 876/95 av den 20 april 1995 om fastställande av stödet för bomull

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 877/95 av den 20 april 1995 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/132/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 10 april 1995 om makroekonomiskt bistånd till Vitryssland

28

  

95/133/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 19 april 1995 om bemyndigande för förnyelse genom tyst samförstånd eller bibehållande av bestämmelser vars innehåll omfattas av den gemensamma handelspolitiken och som ingår i vänskaps-, handels- och sjöfartsfördrag samt i handelsavtal som medlemsstaterna slutit med tredje land

30

  

Kommissionen

  

95/134/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 7 april 1995 om ändring av kommissionens beslut 94/278/EG, om uppgörande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna godkänner import av vissa produkter enligt rådets direktiv 92/118/EEG (1)

44

  

95/135/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 10 april 1995 om ändring av vissa upplysningar på förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 3206/94 om upprättande för 1995 av förteckningen över fartyg med en största längd som överstiger åtta meter, vilka vid fiske av sjötunga inom vissa av gemenskapens områden har tillstånd att använda bomtrålar vars sammanlagda bomlängd överstiger nio meter

45

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top