Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:069:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 69, 29 mars 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 69
trettioåttonde årgången
29 mars 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 656/95 av den 28 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder och rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 657/95 av den 28 mars 1995 om villkoren för hantering av andra delen av de kontingenter som tillämpas under 1995 för vissa produkter med ursprungsland folkrepubliken Kina

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 658/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av de belopp med vilka importavgifterna på nötkött med ursprung i staterna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS) skall sänkas

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 659/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under mars 1995 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien kan godtas

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 660/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i mars 1995 om importlicens för vissa fjäderfäkött- och äggprodukter enligt de förfaranden som fastställs i avtalen mellan gemenskapen och Rumänien och Bulgarien

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 661/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspriser och importavgifter för fjäderfäkött

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 662/95 av den 28 mars 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1078/94 och höjning till 1 800 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av kvalitet för brödframställning som innehas av det tyska interventionsorganet

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 663/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspriser och importavgifter för ägg

33

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 664/95 av den 28 mars 1995 om upphävande av utjämningsavgiften och återinförande av förmånstullar på import av päron med ursprung i Schweiz

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 665/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspriser och importavgifter för äggalbumin och mjölkalbumin

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 666/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 667/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av stödet för bomull

40

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 668/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av de bidrag som skall läggas till importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl och malt

43

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/88/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 1995 om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, och 94/446/EG om djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118 (EEG) (1)

45

  

Regionkommittén

 

*

Ändring i arbetsordningen antagen av Regionkommittén vid dess sjätte plenarsession, som hölls 1-2 februari 1995, och godkänd av Europeiska unionens råd vid dess 1833 : e session, som hölls den 10 mars 1995

47

 
  

Meddelande till våra svenska och finska läsare (se omslagets tredje sida)

 
 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top