Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:054:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 54, 10 mars 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 54
trettioåttonde årgången
10 mars 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 526/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på import av andra produkter från olivoljesektorn

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 527/95 av den 9 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importavgifterna för vissa mjölkprodukter

4

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 528/95 av den 9 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1164/89, som kompletterar bilaga A, beträffande villkoren för bidrag till vävnadslin och hampa

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 529/95 av den 9 mars 1995 om uppskjutande av tillämpningen av artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel vad gäller införsel från vissa tredje länder

10

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 530/95 av den 9 mars 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3536/91 om fastställande av sista lagringsdag för torrskummjölk som försäljs i enlighet med förordning (EEG) nr 3398/91

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 531/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 532/95 av den 9 mars 1995 om upphävande av förordning (EG) nr 3069/93 om upphörandet med förutfastställelse av importavgiften för vissa spannmålsslag

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 533/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av stödet för bomull

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 534/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 535/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av de bidrag som skall läggas till importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl och malt

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 536/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 537/95 av den 9 mars 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

23

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/56/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 6 mars 1995 om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan, som ändrar tabellerna I och II i bilagan till protokoll nr 1 i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas lokala regering å andra sidan, undertecknat den 2 december

25

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas lokala regering å andra sidan, som ändrar tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan, undertecknat den 2 december 1991

26

  

95/57/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 6 mars 1995 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

30
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top