Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:041:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 41, 23 februari 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 41
trettioåttonde årgången
23 februari 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 354/95 av den 20 februari 1995 om ändring av förordningen (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 355/95 av den 20 februari 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3283/94 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

2

 

*

Rådets förordning (EG) nr 356/95 av den 20 februari 1995 om ändring i förordning (EG) nr 3286/94 om antagande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område för att säkerställa utövandet av gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt de regler som har antagits i Världshandelsorganisationens regi

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 357/95 av den 22 februari 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

4

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 358/95 av den 21 februari 1995 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

6

  

Kommissionens förordning (EG) nr 359/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av de kvantiteter råsocker som producerats i de franska utomeuropeiska departementen och som under perioden 1 mars 1995 till 30 juni 1995 skall berättiga till det raffineringsstöd som anges i rådets förordning (EEG) nr 2225/86

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 360/95 av den 22 februari 1995 om inledande av enkla anbudsinfordringar för försäljning för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 361/95 av den 22 februari 1995 om inledande av enkel anbudsinfordran för försäljning för export av vinalkohol som innehas av det spanska interventionsorganet

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 362/95 av den 22 februari 1995 om ändring av förordning (EG) nr 276/95 om leveranser av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 363/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettioåttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1021/94

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 364/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av exportbidragen för frukt och grönsaker

30

  

Kommissionens förordning (EG) nr 365/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnas in i mars 1995 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött inom ramen för den ordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94

33

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 366/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 367/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av de bidrag som skall läggas till importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl och malt

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 368/95 av den 22 februari 1995 om ändring av importavgifterna för bearbetade produkter av spannmål och ris

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 369/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av importavgiften för melass

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 370/95 av den 22 februari 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

42

 

*

Kommissionens direktiv 95/3/EG av den 14 februari 1995 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

44

 
  

Rättelser

 
  

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 348/95 av den 21 februari 1995 om fastställande av de tillgängliga kvantiteterna av vissa kategorier av mjölk och mjölkprodukter för andra kvartalet av 1995 inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien å andra sidan (EGT nr L 40 av den 22.2.1995)

54
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top