EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:445:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 445, 23 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 445

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
23 november 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2021–2022
Sammanträdena den 7–10 mars 2022
STRASBOURG

2022/C 445/01

Protokoll från sammanträdet den 7 mars 2022

1

2022/C 445/02

Protokoll från sammanträdet den 8 mars 2022

15

2022/C 445/03

Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2022

98

2022/C 445/04

Protokoll från sammanträdet den 10 mars 2022

579


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar

FISC

Underutskottet för skattefrågor

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

S&D

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet

Renew

Gruppen Renew Europe

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

ID

Gruppen Identitet och demokrati

ECR

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

The Left

The Left Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL

NI

Grupplösa

SV

 

Top