EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:241:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 241, 24 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 241

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
24 juni 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 241/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9934 – KINGSPAN / TERASTEEL-WETTERBEST) ( 1 )

1

2022/C 241/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK) ( 1 )

2

2022/C 241/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST) ( 1 )

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 241/04

Eurons växelkurs — 22 juni 2022

4

2022/C 241/05

Eurons växelkurs — 23 juni 2022

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2022/C 241/06

eUppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

6

2022/C 241/07

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

12

2022/C 241/08

System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden

13

2022/C 241/09

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt ( 1 )

20


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 241/10

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

21

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 241/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10687 – D’IETEREN / PHE) ( 1 )

23

2022/C 241/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10618 – WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

25

2022/C 241/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10672 - VISTA/ELLIOTT/CITRIX SYSTEMS/TIBCO) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

27

2022/C 241/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10391 – RTL GROUP / TALPA NETWORK) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

29

2022/C 241/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / PREFERE RESINS) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

30

2022/C 241/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10750 – Kärcher / Woco / Wairify) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

32


 

Rättelser

 

Rättelse till Utkast till rådets slutsatser om utvecklingen av hållbar offentlig upphandling ( EUT C 236, 20.6.2022 )

34


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top