EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 64, 7 februari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 64

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
7 februari 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2022/C 64/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2022/C 64/02

Mål C-375/20: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 13 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação de Coimbra – Portugal) – Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA mot Sucursal em Portugal, tidigare Liberty Seguros SA / DR (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon – Direktiv 2009/103/EG – Försäkringsavtal som har ingåtts på grundval av felaktiga uppgifter – Internationella person- och godstransporter som genomförs utan tillstånd – Försäkringsavtalets nullitet – Fråga huruvida avtalets nullitet kan göras gällande mot skadelidande tredje man och mot det organ som har till uppgift att betala ersättning till skadelidande personer)

2

2022/C 64/03

Mål C-583/20: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 21 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – EuroChem Agro Hungary Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 273 – Bekämpande av skattebedrägeri – Deklarationsskyldighet vad beträffar transport av varor – Elektroniskt styrsystem för godstransporter på väg – Sanktionssystem som är tillämpligt på skattebetalare med hög risk – Proportionalitet)

3

2022/C 64/04

Mål C-691/20: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 22 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho – Portugal) – B mot O, P, OP, G, N (Begäran om förhandsavgörande – Unionsrätt – Principer – Artikel 18 FEUF – Likabehandling – Diskriminering på grund av nationalitet – Förbud – Artikel 49 FEUF – Etableringsfrihet – Solidariskt ansvar för bolagen i en koncern för de skulder som följer av ett anställningsavtal som ingåtts av ett av bolagen – Uteslutet enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten för bolag med säte i en annan medlemsstat)

3

2022/C 64/05

Mål C-87/21: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 14 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Cluj – Rumänien) – NSV, NM mot BT (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Tillämpningsområde – Artikel 1.2 – Avtalsvillkor som avspeglar bindande författningsföreskrifter – Låneavtal uttryckta i utländsk valuta – Avtalsvillkor angående valutarisken som återger en dispositiv bestämmelse i nationell rätt – Påstått åsidosättande av den informationsskyldighet som åligger den långivande banken – Krav på god tro – Den nationella domstolen ska genomföra prövningen företrädesvis mot bakgrund av artikel 1.2 i direktiv 93/13)

4

2022/C 64/06

Mål C-316/21: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Belgien) – Monument Vandekerckhove NV mot Stad Gent (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Direktiv 2014/24/EU – Förfarandets gång – Rättegångsdeltagarnas val och tilldelning av kontrakt – Artikel 63 – Anbudsgivare som utnyttjar en annan enhets kapacitet för att uppfylla den upphandlande myndighetens krav – Den enhet vars kapacitet anbudsgivaren avser att utnyttja uppfyller inte villkoren rörande anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet – Skyldighet att låta anbudsgivaren byta ut den enheten – Proportionalitetsprincipen)

5

2022/C 64/07

Mål C-193/21 P: Överklagande ingett den 25 mars 2021 av RY av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 januari 2021 i mål T-824/19, RY mot kommissionen

5

2022/C 64/08

Mål C-382/21 P: Överklagande ingett den 23 juni 2021 av EUIPO av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 14 april 2021 i mål T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR mot EUIPO

6

2022/C 64/09

Mål C-387/21 P: Överklagande ingett den 23 juni 2021 av Asolo LTD och WeMO Brands BV av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 28 april 2021 i mål T-509/19, Asolo mot EUIPO

7

2022/C 64/10

Mål C-473/21: Överklagande ingett den 2 augusti 2021 av Franz Schröder GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 2 juni 2021 i mål T-854/19, Franz Schröder mot EUIPO

7

2022/C 64/11

Mål C-474/21 P: Överklagande ingett den 2 augusti 2021 av Franz Schröder GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 2 juni 2021 i mål T-855/19, Franz Schröder mot EUIPO

7

2022/C 64/12

Mål C-475/21 P: Överklagande ingett den 2 augusti 2021 av Franz Schröder GmbH & Co KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 2 juni 2021 i mål T-856/19, Franz Schröder mot EUIPO

8

2022/C 64/13

Mål C-520/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polen) den 24 augusti 2021 – A.S. mot Bankowi M. SA

8

2022/C 64/14

Mål C-523/21 P: Överklagande ingett den 24 augusti 2021 av Innovative Cosmetic Concepts LLC av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 juni 2021 i mål T-196/20, Chanel mot EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Mål C-537/21 P: Överklagande ingett den 25 augusti 2021 av PL av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 juni 2021 i mål T-586/19, PL mot kommissionen

9

2022/C 64/16

Mål C-582/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polen) den 17 september 2021 – FY mot Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Mål C-589/21 P: Överklagande ingett den 23 september 2021 av Abitron Germany GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 14 juli 2021 i mål T-75/20, Abitron Germany GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

11

2022/C 64/18

Mål C-619/21 P: Överklagande ingett den 1 oktober 2021 av Cora av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 20 juli 2021 i mål T-500/19, Coravin mot EUIPO – Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Mål C-632/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Spanien) den 14 oktober 2021 – JF och NS mot Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. och Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Mål C-635/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Bremen (Tyskland) den 15 oktober 2021 – LB GmbH mot Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Mål C-640/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 19 oktober 2021 – SC Zes Zollner Electronic SRL mot Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Mål C-654/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 28 oktober 2021 – LM mot KP

14

2022/C 64/23

Mål C-664/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 5 november 2021 – NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG mot Republiken Slovenien

14

2022/C 64/24

Mål C-669/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugal) den 9 november 2021 – Gencoal S.A. mot Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Mål C-670/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Köln (Tyskland) den 9 november 2021 – BA mot Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Mål C-687/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hagen (Tyskland) den 16 november 2021 – BL mot Saturn Electro- Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Mål C-689/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 16 november 2021 – X mot Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Mål C-691/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 18 november 2021 – Cafpi SA, Aviva assurances SA mot Enedis SA

18

2022/C 64/29

Mål C-702/21 P: Överklagande ingett den 19 november 2021 av Laboratoire Pareva av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 15 september 2021 i de förenade målen T-337/18 och T-347/18, Laboratoire Pareva och Biotech3D mot kommissionen

18

2022/C 64/30

Mål C-705/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Győri Ítélőtábla (Ungern) den 23 november 2021 – MJ mot AxFina Hungary Zrt

19

2022/C 64/31

Mål C-707/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 24 november 2021 – Recamier SA mot BR

20

2022/C 64/32

Mål C-711/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 25 november 2021 – XXX mot Belgiska staten, företrädd av Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Mål C-712/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 25 november 2021 – XXX mot Belgiska staten, företrädd av Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Mål C-719/21 P: Överklagande ingett den 25 november 2021 av Frédéric Jouvin av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 26 april 2021 i mål T-472/20 och T-472/20 AJ II, Jouvin mot kommissionen

22

2022/C 64/35

Mål C-726/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Županijski sud u Puli-Pola (Kroatien) den 30 november 2021 – brottmål mot GR, HS, IT, INTER CONSUTING d.o.o., i likvidering

23

2022/C 64/36

Mål C-742/21 P: Överklagande ingett den 30 november 2021 av Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière, Fabien Hagneré m.fl. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 september 2021 i mål T-777/19, CAPA m.fl. mot kommissionen

24

2022/C 64/37

Mål C-757/21 P: Överklagande ingett den 9 december 2021 av Nichicon Corporation av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 29 september 2021 i mål T-342/18, Nichicon Corporation mot kommissionen

25

2022/C 64/38

Mål C-759/21 P: Överklagande ingett den 10 december 2021 av Nippon Chemi-Con Corporation av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 29 september 2021 i mål T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation mot kommissionen

26

2022/C 64/39

Mål C-366/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski rayonen sad – Bulgarien) – ”BOSOLAR” EOOD mot ”CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD, en présence de:”NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA” EAD

28

2022/C 64/40

Mål C-136/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Constitucional – Portugal) – Autoridade Tributária e Aduaneira mot VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Tribunalen

2022/C 64/41

Mål T-751/21: Överklagande ingett den 26 november 2021 – EMS Electro Medical Systems mot EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Mål T-762/21: Överklagande ingett den 8 december 2021 – C&C IP UK mot EUIPO – Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Mål T-766/21: Överklagande ingett den 9 december 2021 – Daw SE mot EUIPO – Sapa Building Systems SpA (alpina)

30

2022/C 64/44

Mål T-776/21: Överklagande ingett den 14 december 2021 – Gameageventures mot EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


SV

 

Top