EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:459:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 459, 12 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 459

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
12 november 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2021/C 459/01

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

1

2021/C 459/02

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

2

2021/C 459/03

Byrån för stöd till Berec — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

3

2021/C 459/04

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

4

2021/C 459/05

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

5

2021/C 459/06

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

6

2021/C 459/07

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

7

2021/C 459/08

Gemenskapens växtsortsmyndighet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

8

2021/C 459/09

Gemensamma företaget Clean Sky 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

9

2021/C 459/10

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

10

2021/C 459/11

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

11

2021/C 459/12

Europeiska stödkontoret för asylfrågor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

12

2021/C 459/13

Europeiska bankmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

13

2021/C 459/14

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

14

2021/C 459/15

Europeiska kemikaliemyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

15

2021/C 459/16

Gemensamma företaget Ecsel — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

16

2021/C 459/17

Europeiska försvarsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

17

2021/C 459/18

Europeiska miljöbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

18

2021/C 459/19

Europeiska fiskerikontrollbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

19

2021/C 459/20

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

20

2021/C 459/21

Europeiska jämställdhetsinstitutet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

21

2021/C 459/22

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

22

2021/C 459/23

Genomförandeorganet för små och medelstora företag — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

23

2021/C 459/24

Europeiska institutet för innovation och teknik — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

24

2021/C 459/25

Europeiska läkemedelsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

25

2021/C 459/26

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

26

2021/C 459/27

Europeiska sjösäkerhetsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

27

2021/C 459/28

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

28

2021/C 459/29

Europeiska unionens järnvägsbyrå — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

29

2021/C 459/30

Genomförandeorganet för europeiska forskningsrådet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

30

2021/C 459/31

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

31

2021/C 459/32

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

32

2021/C 459/33

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

33

2021/C 459/34

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

34

2021/C 459/35

Europeiska arbetsmiljöbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

35

2021/C 459/36

Euratoms försörjningsbyrå — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

36

2021/C 459/37

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

37

2021/C 459/38

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

38

2021/C 459/39

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

39

2021/C 459/40

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

40

2021/C 459/41

Det gemensamma företaget Fusion for Energy — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

41

2021/C 459/42

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

42

2021/C 459/43

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

43

2021/C 459/44

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

44

2021/C 459/45

Europeiska byrån för GNSS — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

45

2021/C 459/46

Det gemensamma företaget IMI 2 — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

46

2021/C 459/47

Genomförandeorganet för innovation och nätverk — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

47

2021/C 459/48

Genomförandeorganet för forskning — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

48

2021/C 459/49

Det gemensamma företaget Shift2Rail — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

49

2021/C 459/50

Det gemensamma Sesar-företaget — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

50

2021/C 459/51

Gemensamma resolutionsnämnden — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2020

51


SV

 

Top