EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:220:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 220, 9 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 220

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
9 juni 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 559:e plenarsession – INTERACTIO, 24.3.2021–25.3.2021

2021/C 220/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Utmaningar i samband med distansarbete: arbetstidens förläggning, balans mellan arbete och privatliv och rätten att vara nedkopplad (Förberedande yttrande på begäran av det portugisiska ordförandeskapet)

1

2021/C 220/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Distansarbete och jämställdhet – villkor för att säkerställa att distansarbete inte förvärrar den ojämlika fördelningen av obetalt omsorgs- och hushållsarbete mellan kvinnor och män och att det blir en motor för att främja jämställdhet (Förberedande yttrande på begäran av det portugisiska ordförandeskapet)

13

2021/C 220/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Det gemensamma europeiska järnvägsområdet (Förberedande yttrande på begäran av det portugisiska ordförandeskapet)

26


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 559:e plenarsession – INTERACTIO, 24.3.2021–25.3.2021

2021/C 220/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – 2020 års rapport om tillståndet i energiunionen i enlighet med förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder (COM(2020) 950 final) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En EU-omfattande bedömning av nationella energi- och klimatplaner: Att driva på den gröna omställningen och främja ekonomisk återhämtning genom integrerade energi- och klimatplaner (COM(2020) 564 final)

38

2021/C 220/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för att minska metanutsläppen (COM(2020) 663 final)

47

2021/C 220/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013 (COM(2020) 824 final – 2020/0360 (COD))

51

2021/C 220/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Handlingsplan för att ta tullunionen till nästa nivå (COM(2020) 581 final)

56

2021/C 220/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (COM(2020) 673 final – 2020/306 (COD))

62

2021/C 220/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Strategisk framsynsrapport 2020 – Strategisk framsyn – Med riktning mot ett mer resilient Europa (COM(2020) 493 final)

67

2021/C 220/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för massbetalningar (COM(2020) 592 final)

72

2021/C 220/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En ny era för det europeiska forskningsområdet (COM(2020) 628 final)

79

2021/C 220/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar (COM(2021) 36 final – 2021/0019 (COD))

86

2021/C 220/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland (COM(2021) 71 final – 2021/0039 (COD))

87

2021/C 220/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Förbättra anslutningsprocessen – Ett trovärdigt EU-perspektiv för västra Balkan (COM(2020) 57 final) — Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En ekonomisk plan och en investeringsplan för västra Balkan (COM(2020) 641 final) — Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – 2020 års meddelande om EU:s utvidgningspolitik (COM(2020) 660 final)

88

2021/C 220/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken – Hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin (COM(2020) 822 final)

98

2021/C 220/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (COM(2020) 682 final – 2020/0310 (COD))

106

2021/C 220/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Resiliens för råvaror av avgörande betydelse: Att staka ut vägen mot ökad trygghet och hållbarhet (COM(2020) 474 final)

118

2021/C 220/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Hållbarhetskrav för batterier i EU (COM(2020) 798 final – 2020/353 (COD))

128


SV

 

Top