EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:075:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 075, 4 mars 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 75

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
4 mars 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 75/01

Eurons växelkurs — 3 mars 2021

1

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Efta-sekretariatet

2021/C 75/02

Europeiska frihandelssammanslutningen – Förteckning över naturliga mineralvatten som erkänts av Island och Norge (Upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 155, 3.5.2018, s. 9 och EES-supplement nr 28, 3 maj 2018, s. 6).

2

 

Eftas övervakningsmyndighet

2021/C 75/03

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

3

2021/C 75/04

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2021/C 75/05

Domstolens dom av den 17 november 2020 i mål E-9/19 – Abelia och WTW AS mot – Eftas övervakningsmyndighet

5

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 75/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10194 — CDP VENTURE CAPITAL/GENERALI WELION/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

6

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2021/C 75/07

Offentliggörande av det ändrade sammanfattande dokumentet efter godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

8


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top