EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 058, 18 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 58

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
18 februari 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/01

Kommissionens tillkännagivande – Teknisk vägledning om tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens

1

2021/C 58/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/03

Eurons växelkurs — 17 februari 2021

32

2021/C 58/04

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen genomsnittliga kostnader för vårdförmåner

33

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2021/C 58/05

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

35

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2021/C 58/06

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

50

2021/C 58/07

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

51

2021/C 58/08

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

52

2021/C 58/09

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

53

2021/C 58/10

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

54

2021/C 58/11

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

55

2021/C 58/12

Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar

56


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/13

Meddelande om allmänt uttagningsprov

57

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2021/C 58/14

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Borgarting Lagmannsrett i ett brottmål mot P (Mål E-15/20)

58

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/15

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av kalciumkisel med ursprung i Folkrepubliken Kina

60

2021/C 58/16

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av superabsorberande polymerer med ursprung i Republiken Korea

73

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

84

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2021/C 58/18

Offentliggörande av det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och av hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn

86


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top