EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:191:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 191, 8 juni 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 191

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
8 juni 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2020/C 191/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2020/C 191/02

Mål C-935/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23 december 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o. mot Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2

2020/C 191/03

Mål C-949/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 31 december 2019 – M.A. mot Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N.

2

2020/C 191/04

Mål C-19/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) den 16 januari 2020 – I.W., R.W. mot Bank BPH S.A.

3

2020/C 191/05

Mål C-29/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 23 januari 2020 – Biofa AG mot Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

4

2020/C 191/06

Mål C-45/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29 januari 2020 – E mot Finanzamt N

4

2020/C 191/07

Mål C-46/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29 januari 2020 – Z mot Finanzamt G

5

2020/C 191/08

Mål C-48/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28 januari 2020 – UAB ”P” mot Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

6

2020/C 191/09

Mål C-55/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polen) den 31 januari 2020 – Ministerstwo Sprawiedliwości mot R.G.

6

2020/C 191/10

Mål C-58/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 4 februari 2020 – K mot Finanzamt Linz

8

2020/C 191/11

Mål C-59/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 4 februari 2020 – DBKAG mot Finanzamt Linz

8

2020/C 191/12

Mål C-73/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 februari 2020– ZM, i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mot E.A. Frerichs

9

2020/C 191/13

Mål C-103/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 27 februari 2020 – RC mot Autoridade Tributária e Aduaneira

9

2020/C 191/14

Mål C-129/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) den 9 mars 2020 – XI mot Caisse pour l'avenir des enfants

10

 

Tribunalen

2020/C 191/15

Mål T-546/19: Tribunalens dom av den 2 april 2020 – Isigny – Sainte Mère mot EUIPO (Formen av en förgylld behållare med en slags våg) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett tredimensionellt märke – Formen av en förgylld behållare med en slags våg – Absolut registreringshinder – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Särskiljningsförmåga saknas)

12

2020/C 191/16

Mål T-31/19: Tribunalens beslut av den 26 mars 2020 – AF mot FRA (Ogiltighets- och skadeståndstalan – Personalmål – Tillfälligt anställda – Tidsobegränsat anställningsavtal – Tjänst som administratör i egenskap av politisk rådgivare i lönegrad AD 12 – Inplacering i tjänstetypen administratör – 2014 års tjänsteföreskrifter – Ingen rätt till omklassificering till en högre lönegrad – 2017 års omklassificering – Avslag på ansökan att beakta sökanden för omklassificering till lönegrad AD 13 – Uppenbart att talan saknar rättslig grund)

12

2020/C 191/17

Mål T-60/19: Tribunalens beslut av den 9 mars 2020 – Cypern mot EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) (EU-varumärke – Ogiltigförklaring av det varumärke som ansökan om ogiltighetsförklaring grundats på – Anledning saknas att döma i saken)

13

2020/C 191/18

Mål T-155/19: Tribunalens beslut av den 31 mars 2020 – AP mot EIF (Talan om ogiltigförklaring och skadestånd – Personalmål – EIF:s personal – Den anställde har sagt upp sig på grund av personliga skäl – Sjukskrivningen på grund av allvarlig sjukdom inleddes före den dag, vilken valts av den anställde, då anställningsavtalet löper ut – Begäran om återkallelse av uppsägningen har lämnats in efter den dag, vilken valts av den anställde, då anställningsavtalet löper ut – EIF har vägrat att acceptera den retroaktiva återkallelsen av uppsägningen – Den dag då anställningsavtalet löper ut har senarelagts på grund av sjukskrivningen – Huruvida artikel 33 i EIF:s personalföreskrifter är tillämplig – Talan kan delvis inte kan tas upp till prövning och är delvis ogrundad)

14

2020/C 191/19

Mål T-280/19: Tribunalens beslut av den 23 mars 2020 – Highgate Capital Management mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Statligt stöd – Klagomål – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Avvisning)

14

2020/C 191/20

Mål T-326/19: Tribunalens beslut av den 2 april 2020 – Gerber mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Unionens tullområde – Förordning (EU) 2019/474 – Direktiv (EU) 2019/475 – Inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Avvisning)

15

2020/C 191/21

Mål T-499/19: Tribunalens beslut av den 31 mars 2020 – ZU mot Europeiska utrikestjänsten (Talan om ogiltigförklaring – Personalmål – Tjänstemän – Sjukskrivning – Negativt beslut från hälso- och sjukvårdsenheten – Ändringar i informationssystemet för personaladministration – Rättsakter mot vilka talan inte kan väckas – Rättsakter som inte går någon emot – Brister i det administrativa förfarandet – Talan som väckts för tidigt – Avvisning)

16

2020/C 191/22

Mål T-505/19: Tribunalens beslut av den 31 mars 2020 – Merly mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring – Personalmål – Ackrediterad parlamentsassistent – Särskild ledighet vid förlossningen av barn som fötts via surrogat – Svar på en begäran om upplysningar – Åtgärd som går någon emot saknas – Avvisning)

17

2020/C 191/23

Mål T-597/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 mars 2020 – Helsingin kaupunki mot kommissionen (Interimistiska åtgärder – Statligt stöd – Beslut enligt vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återbetalas – Ansökan om uppskov med verkställighet – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

17

2020/C 191/24

Mål T-814/19: Tribunalens beslut av den 6 mars 2020 – Nutravita mot EUIPO – Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Återkallande av invändningen – Anledning saknas att döma i saken)

18

2020/C 191/25

Mål T-96/20: Överklagande ingett den 20 februari 2020 – Gruppe Nymphenburg Consult mot EUIPO (Limbic® Types)

18

2020/C 191/26

Mål T-119/20: Talan väckt den 24 februari 2020 – IN mot EASME

19

2020/C 191/27

Mål T-127/20: Talan väckt den 27 februari 2020 – Frankrike mot Echa

20

2020/C 191/28

Mål T-152/20: Överklagande ingett den 19 mars 2020 – BSH Hausgeräte mot EUIPO (Home Connect)

21

2020/C 191/29

Mål T-153/20: Överklagande ingett den 19 mars 2020 – Bachmann mot EUIPO (LIGHTYOGA)

22

2020/C 191/30

Mål T-157/20: Överklagande ingett den 19 mars 2020 – Bachmann mot EUIPO (LICHTYOGA)

22

2020/C 191/31

Mål T-158/20: Överklagande ingett den 20 mars 2020 – TrekStor mot EUIPO – Yuneec Europe (Breeze)

23

2020/C 191/32

Mål T-163/20: Talan väckt den 2 april 2020 – Isopix mot parlamentet

24

2020/C 191/33

Mål T-168/20: Överklagande ingett den 20 mars 2020 – Creaton South-East Europe mot EUIPO – Henkel (CREATHERM)

25

2020/C 191/34

Mål T-169/20: Överklagande ingett den 23 mars 2020 – Marina Yachting Brand Management Company mot EUIPO – Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING)

25

2020/C 191/35

Mål T-170/20: Talan väckt den 18 mars 2020 – Rochefort mot parlamentet

26

2020/C 191/36

Mål T-171/20: Talan väckt den 18 mars 2020 – Rochefort mot parlamentet

27

2020/C 191/37

Mål T-172/20: Talan väckt den 18 mars 2020 – Rochefort mot parlamentet

28

2020/C 191/38

Mål T-173/20: Överklagande ingett den 23 mars 2020 – Henry Cotton’s Brand Management Company mot EUIPO – Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)

28

2020/C 191/39

Mål T-176/20: Överklagande ingett den 30 mars 2020 – Sam McKnight mot EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

29

2020/C 191/40

Mål T-177/20: Överklagande ingett den 30 mars 2020 – Himmel mot EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza)

30

2020/C 191/41

Mål T-178/20: Överklagande ingett den 6 april 2020 – Bavaria Weed mot EUIPO (BavariaWeed)

30

2020/C 191/42

Mål T-181/20: Överklagande ingett den 31 mars 2020 – Griba mot CPVO (Stark Gugger)

31

2020/C 191/43

Mål T-182/20: Överklagande ingett den 31 mars 2020 – Griba mot EUIPO (Gala Perathoner)

32

2020/C 191/44

Mål T-183/20: Överklagande ingett den 7 april 2020 – Schneider mot EUIPO – Raths (Teslaplatte)

32

2020/C 191/45

Mål T-185/20: Överklagande ingett den 31 mars 2020 – Tikal Marine Systems mot EUIPO –Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)

33

2020/C 191/46

Mål T-186/20: Överklagande ingett den 3 april 2020 – Chatwal mot EUIPO – Timehouse Capital (THE TIME)

34

2020/C 191/47

Mål T-187/20: Överklagande ingett den 9 april 2020 – Davide Groppi mot EUIPO – Viabizzuno

35

2020/C 191/48

Mål T-189/20: Överklagande ingett den 6 april 2020 – Chiquita Brands mot EUIPO – Fyffes International (HOYA)

35

2020/C 191/49

Mål T-190/20: Överklagande ingett den 7 april 2020 – Almea mot EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea)

36

2020/C 191/50

Mål T-192/20: Överklagande ingett den 9 april 2020 – Tikal Marine Systems mot EUIPO –Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)

37

2020/C 191/51

Mål T-201/20: Överklagande ingett den 6 april 2020 – Berebene mot EUIPO – Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)

38

2020/C 191/52

Mål T-208/20: Talan väckt den 9 april 2020 – JH mot Europol

38

2020/C 191/53

Mål T-212/20: Talan väckt den 17 april 2020 – Gaz-System mot ACER

39


SV

 

Top