EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:373:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 373, 5 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 373

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
5 november 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 373/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

 

Europeiska centralbanken

2019/C 373/02

ECB-rådets yttrande av den 23 oktober 2019 om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (CON/2019/35)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 373/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 november 2019 — Eurons växelkurs

3

2019/C 373/04

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2019 om meddelande till Republiken Ecuador om möjligheten att landet kommer att identifieras som ett icke-samarbetande tredjeland när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

4

2019/C 373/05

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006)  ( 1 )

11


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 373/06

Ansökningsomgång 2020 – EAC/A02/2019 Programmet Erasmus+

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 373/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9576 – Blackstone/Dream Global REIT) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

16

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2019/C 373/08

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

18


 

Rättelser

 

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut av den 14 mars 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av specifikationen för ett namn inom vinsektorn enligt artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (Chianti Classico [SUB]) ( EUT C 100, 16.3.2018 )

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top