EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:353:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 353, 18 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 353

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
18 oktober 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2019/C 353/01

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare – en idealisk infrastruktur för den sociala ekonomin  (yttrande på eget initiativ)

1

 

YTTRANDEN

2019/C 353/02

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att främja en inre marknad som gynnar företagaranda och innovation – att stödja nya ekonomiska modeller i syfte att hantera sociala utmaningar och övergångar  (yttrande på eget initiativ)

6

2019/C 353/03

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Konsumenterna i den cirkulära ekonomin  (yttrande på eget initiativ)

11

2019/C 353/04

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Beskattning i den digitaliserade ekonomin  (yttrande på eget initiativ)

17

2019/C 353/05

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Mot en mer motståndskraftig och hållbar europeisk ekonomi  (yttrande på eget initiativ)

23

2019/C 353/06

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En ny vision för fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen  (yttrande på eget initiativ)

32

2019/C 353/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den europeiska planeringsterminen och sammanhållningspolitiken – Mot en ny europeisk strategi för tiden efter 2020  (yttrande på eget initiativ)

39

2019/C 353/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om De offentliga arbetsförmedlingarnas nya roll i samband med genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter  (yttrande på eget initiativ)

46

2019/C 353/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Undervisning om EU – att utveckla en verktygslåda för skolor  (yttrande på eget initiativ)

52

2019/C 353/10

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det sektoriella industriella perspektivet på att göra klimatpolitiken och energipolitiken förenliga  (yttrande på eget initiativ)

59

2019/C 353/11

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att främja korta och alternativa livsmedelsförsörjningskedjor i EU: agroekologins roll  (yttrande på eget initiativ)

65

2019/C 353/12

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Jordbrukaryrket och lönsamhetens utmaning  (yttrande på eget initiativ)

72

2019/C 353/13

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Transporter, energi och allmännyttiga tjänster som drivkrafter för hållbar europeisk tillväxt genom den digitala revolutionen  (yttrande på eget initiativ)

79


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2019/C 353/14

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet – Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik  (COM(2019) 8 final)

90

2019/C 353/15

Yttrande Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt Europeiska investeringsbanken – Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen  (COM(2019) 175 final)

96

2019/C 353/16

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken om genomförandet av den strategiska handlingsplanen för batterier: Att bygga en strategisk värdekedja för batterier i EU  [COM(2019) 176 final]

102


SV

 

Top