EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 328, 30 september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 328

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
30 september 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 328/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 328/02

Mål C-411/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 27 maj 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s. m.fl. mot Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

2

2019/C 328/03

Mål C-415/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 maj 2019 — Blumar SpA mot Agenzia delle Entrate

3

2019/C 328/04

Mål C-416/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 maj 2019 — Roberto Abate SpA mot Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/05

Mål C-417/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 maj 2019 — Commerciale Gicap SpA mot Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/06

Mål C-419/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 29 maj 2019 — Irideos SpA mot Poste Italiane SpA

5

2019/C 328/07

Mål C-431/19 P: Överklagande ingett den 5 juni 2019 av Inpost Paczkomaty sp. z o.o. av den dom som tribunalen meddelade den 19 mars 2019 i de förenade målen T-282/16 och T-283/16, Inpost Paczkomaty och Inpost mot kommissionen

6

2019/C 328/08

Mål C-432/19 P: Överklagande ingett den 5 juni 2019 av Inpost S.A. av den dom som tribunalen meddelade den 19 mars 2019 i de förenade målen T-282/16 och T-283/16, Inpost Paczkomaty och Inpost mot kommissionen

7

2019/C 328/09

Mål C-434/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 5 juni 2019 — Poste Italiane SpA mot Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

8

2019/C 328/10

Mål C-435/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 5 juni 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione mot Poste Italiane SpA

9

2019/C 328/11

Mål C-438/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 11 juni 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Frontline Digital GmbH

10

2019/C 328/12

Mål C-443/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 7 juni 2019 — Vodafone España S.A.U. mot Diputación Foral de Guipúzcoa

11

2019/C 328/13

Mål C-448/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 12 juni 2019 — WT mot Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

12

2019/C 328/14

Mål C-452/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 12 juni 2019 — YV mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

13

2019/C 328/15

Mål C-455/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 12 juni 2019 — BX mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

14

2019/C 328/16

Mål C-469/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 19 juni 2019 — All in One Star Ltd

15

2019/C 328/17

Mål C-477/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 21 juni 2019 — IE mot Magistrat der Stadt Wien

15

2019/C 328/18

Mål C-482/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanien) den 24 juni 2019 — JF och KG mot Bankia S.A.

17

2019/C 328/19

Mål C-492/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 26 juni 2019 — OK mot x

18

2019/C 328/20

Mål C-493/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 26 juni 2019 — PL

19

2019/C 328/21

Mål C-494/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 26 juni 2019 — QM

20

2019/C 328/22

Mål C-494/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 1 juli 2019 — Brottmål mot Oriol Junqueras Vies

21

2019/C 328/23

Mål C-509/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 4 juli 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke mot Hauptzollamt München

22

2019/C 328/24

Mål C-516/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 9 juli 2019 — NMI Technologietransfer GmbH mot EuroNorm GmbH

22

2019/C 328/25

Mål C-520/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 9 juli 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK mot Odvolací finanční ředitelství

23

2019/C 328/26

Mål C-526/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 9 juli 2019 — Entoma SAS mot Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

24

2019/C 328/27

Mål C-528/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10 juli 2019 — F-AG mot Finanzamt Y

25

2019/C 328/28

Mål C-530/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshofs (Österrike) den 11 juli 2019 — NM, i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet avseende tillgångarna i NIKI Luftfahrt GmbH mot ON

25

2019/C 328/29

Mål C-535/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 12 juli 2019 — A mot Latvijas Republikas Veselības ministrija

26

2019/C 328/30

Mål C-539/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München I (Tyskland) den 15 juli 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V mot Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

27

2019/C 328/31

Mål C-543/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 16 juli 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG mot Hauptzollamt Hamburg

28

2019/C 328/32

Mål C-556/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 juli 2019 — Bolaget ECO TLC mot Ministre de la transition écologique et solidaire

28

2019/C 328/33

Mål C-562/19 P: Överklagande ingett den 2 juli 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 16 maj 2019 i de förenade målen T-836/16 och T-627/17, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen

29

2019/C 328/34

Mål C-570/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 26 juli 2019 — Irish Ferries Ltd mot National Transport Authority

30

2019/C 328/35

Mål C-578/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 30 juli 2019 — X mot Kuoni Travel Ltd

32

2019/C 328/36

Mål C-579/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 30 juni 2019 — R (på anmodan av Association of Independent Meat Suppliers och en annan part) mot The Food Standards Agency

33

2019/C 328/37

Mål C-615/19 P: Överklagande ingett den 16 augusti 2019 av John Dalli av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-399/17, Dalli mot kommissionen

34

 

Tribunalen

2019/C 328/38

Mål T-406/15: Tribunalens dom av den 2 juli 2019 — Mahmoudian mot rådet (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran — Frysning av tillgångar — Restriktioner avseende tillträdet till medlemsstaternas territorier — Ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av beslutet att uppföra honom och låta honom kvarstå i förteckningar över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder — Ekonomisk skada — Ideell skada)

36

2019/C 328/39

Mål T-522/15: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — CCPL m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för livsmedelsförpackningar för detaljhandeln — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Ansvar för överträdelsen — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Försäljningsvärdet — Det maximala bötesbeloppet — Proportionalitet — Likabehandling — Betalningsförmåga)

37

2019/C 328/40

Mål T-8/16: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology och Toshiba Samsung Storage Technology Korea mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för optiska diskettenheter — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Kartellavtal om anbudsinfordran som organiserats av två datortillverkare — Åsidosättande av väsentliga formkrav och av rätten till försvar — Kommissionens befogenheter — Överträdelsens geografiska omfattning — En enda, fortlöpande överträdelse — Principen om god förvaltningssed — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

38

2019/C 328/41

Förenade målen T-244/16 och T-285/17: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Janukovytj mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen — Rådets skyldighet att kontrollera att beslutet av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd)

38

2019/C 328/42

Mål T-805/16: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — IPPT PAN mot kommissionen och REA (Skiljedomsklausul — Sjätte och sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration — Beslut om återkrav genom kvittning av Europeiska unionens fordringar till följd av genomförande av kontrakt — Effektivt domstolsskydd — Rätt att vända sig till ombudsmannen — Budgetförordning — Säker fordran — Berättigade förväntningar — Icke-diskrimineringsprincipen — Principen om god förvaltning — Maktmissbruk — Avtalsrättsligt ansvar — Revisionsrapport — Stödberättigande kostnader)

39

2019/C 328/43

Mål T-894/16: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Air France mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Åtgärder som Frankrike har genomfört till förmån för flygplatsen Marseille Provence och de flygbolag som använder denna flygplats — Beslut i vilket stödet förklaras vara förenligt med den inre marknaden — Investeringssubventioner — Differentiering av de tillämpliga flygplatsavgifterna mellan inrikesflygningar och utrikesflygningar — Sänkta flygplatsavgifter för att uppmuntra flygningar från den nya terminalen Marseille-Provence 2 — Villkoret personligen berörd är ej uppfyllt — Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt — Avvisning)

40

2019/C 328/44

Mål T-291/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Transdev m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Stödordning som genomförts av Frankrike mellan år 1994 och år 2008 — Investeringsbidrag beviljade av regionen Île-de-France — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Begreppen befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 107 FEUF — Artikel 108 FEUF — Artikel 1 b i och v i förordning (EU) 2015/1589 — Preskriptionstid — Artikel 17 i förordning 2015/1589 — Motiveringsskyldighet)

41

2019/C 328/45

Mål T-292/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Région Île-de-France mot kommissionen (Statligt stöd — Stödordning som genomförts av Frankrike mellan år 1994 och år 2008 — Investeringsbidrag beviljade av regionen Île-de-France — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Fördel — Selektiv karaktär — Artikel 107.1 FEUF — Motiveringsskyldighet — Begreppen befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 108 FEUF — Artikel 1 b i och v i förordning (EU) 2015/1589)

42

2019/C 328/46

Mål T-309/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Optile mot kommissionen (Statligt stöd — Stödordning som genomförts av Frankrike mellan år 1994 och år 2008 — Investeringsbidrag beviljade av regionen Île-de-France — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Begreppen befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 107 FEUF — Artikel 108 FEUF — Artikel 1 b i och v i förordning (EU) 2015/1589 — Preskriptionstid — Artikel 17 i förordning 2015/1589)

43

2019/C 328/47

Mål T-330/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Ceobus m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Stödordning som genomförts av Frankrike mellan år 1994 och år 2008 — Investeringsbidrag beviljade av regionen Île-de-France — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Begreppen befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 107 FEUF — Artikel 108 FEUF — Artikel 1 b i och v i förordning (EU) 2015/1589 — Preskriptionstid — Artikel 17 i förordning 2015/1589)

43

2019/C 328/48

Mål T-331/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — Steifer mot EESK (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Pensionsrätt förvärvad före påbörjad EU-anställning — Överföring till unionens pensionssystem — Tillgodoräknande av extra tjänstgöringstid — Ersättning för det pensionsbelopp som inte beaktats vid beräkningen av pensionsgrundande tjänsteår — Inga nya, väsentliga omständigheter — Inget ursäktligt fel — ansvar — Avvisning)

44

2019/C 328/49

Mål T-738/17: Tribunalens dom av den 12 juli 2019 — STIF-IDF mot kommissionen (Statligt stöd — Stödordning som genomförts av Frankrike mellan år 1994 och år 2008 — Investeringsbidrag beviljade av STIF-IDF — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Fördel — Ersättning för kostnader för att fullgöra en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster — Artikel 107.1 FEUF — Motiveringsskyldighet)

45

2019/C 328/50

Mål T-53/18: Tribunalens dom av den 9 juli 2019 — Tyskland mot kommissionen (Tillnärmning av lagstiftning — Förordning (EU) nr 305/2011 — Förordning (EU) nr 1025/2012 — Byggprodukter — Harmoniserade standarden EN 13341:2005 + A1:2011 och EN 12285-2:2005 — Motiveringsskyldighet)

46

2019/C 328/51

Mål T-95/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Gollnisch mot parlamentet (Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Ersättning för kostnader för assistentstöd till parlamentsledamöter — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp — Klagomål — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna)

46

2019/C 328/52

Mål T-274/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Klimenko mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen — Rådets skyldighet att kontrollera att beslutet av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd)

47

2019/C 328/53

Mål T-285/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Pshonka mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen — Rådets skyldighet att kontrollera att beslutet av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd)

48

2019/C 328/54

Mål T-289/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Pshonka mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen — Rådets skyldighet att kontrollera att beslutet av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd)

49

2019/C 328/55

Mål T-349/18: Tribunalens dom av den 11 juli 2019 — Hauzenberger mot EUIPO (TurboPerformance) (”EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TurboPerformance — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 328/56

Mål T-397/18: Tribunalens dom av den 9 juli 2019 — Hugo’s Hotel mot EUIPO — H’ugo’s (HUGO’S BURGER Bar) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket HUGO’S BURGER Bar — Äldre EU-ordmärke H’ugo’s — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

50

2019/C 328/57

Mål T-482/18: Tribunalens dom av den 9 juli 2019 — XF mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Lön — Bosättningsbidrag — Tillfällig ändring av anställningsorten — Ändring av bosättningsorten)

51

2019/C 328/58

Mål T-480/16: Tribunalens beslut av den 8 juli 2019 — Lidl Stiftung mot EUIPO — Amedei (For you) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket For you — Beslut att avslå registreringansökan på grund av absoluta registreringshinder — Berättigat intresse att få saken prövad föreligger inte längre — Anledning saknas att döma i saken)

52

2019/C 328/59

Mål T-158/18: Tribunalens beslut av den 9 juli 2019 — Scaloni och Figini mot kommissionen (Skadeståndstalan — Resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag — Direktiv 2014/59/EU och förordning (EU) nr 806/2014 — Statligt stöd — Åsidosättande av formkrav — Artikel 76 d i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska avvisas)

52

2019/C 328/60

Mål T-544/18: Tribunalens beslut av den 5 juli 2019 — ArcelorMittal Bremen mot kommissionen (Miljö — Direktiv 2003/87/EG — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Förordning (EU) nr 389/2013 — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter — Underrättelse om en ändring av den nationella fördelningstabellen för Tyskland för perioden 2013 — 2020 — Begäran om ändring av den nationella fördelningstabell som var registrerad i Europeiska unionens transaktionsförteckning — Passivitetstalan — Instruktion som lämnats av kommissionen till den centrala förvaltaren under förfarandets gång — Talan har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

53

2019/C 328/61

Mål T-660/18: Tribunalens beslut av den 9 juli 2019 — VodafoneZiggo Group mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Elektronisk kommunikation — Artikel 7 i direktiv 2002/21/EG — Tillhandahållande av fast tillträde i grossistledet — Gemensamt betydande marknadsinflytande — Specifika regleringsskyldigheter som operatörerna åläggs — Preliminärt förslag till åtgärder som den nationella regleringsmyndigheten gjort tillgängligt — Kommissionens yttrande — Det andra skedet av förfarandet har inte inletts — Akt mot vilken talan inte kan väckas — Artikel 130 i rättegångsreglerna — Avvisning)

54

2019/C 328/62

Mål T-662/18: Tribunalens beslut av den 4 juli 2019 — romwell mot EUIPO (twistpac) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket twistpac — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001 — Omsorgsplikt — Artikel 95.1 i förordning 2017/1001 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

55

2019/C 328/63

Mål T-674/18: Tribunalens beslut av den 11 juli 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Lag om den 16:e översynen av kärnkraftslagen (Atomgesetz) — Verkställande av en dom från Bundesverfassungsgericht (tyska federala författningsdomstolen) — Företag som driver kärnkraftverk — Driftstopp — Ekonomisk ersättning för mängder el som inte producerats — Skrivelse från kommissionen — Inget behov av formell anmälan enligt artikel 108.3 FEUF — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

55

2019/C 328/64

Mål T-687/18: Tribunalens beslut av den 10 juli 2019 — Pilatus Bank mot ECB (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomisk och monetär politik — Tillsyn över kreditinstitut — Suspensionsåtgärder vidtagna av den nationella tillsynsmyndigheten — Utnämning av en kontaktperson — Begränsad kommunikation med ECB — Förfarandefel — Preliminära eller förberedande åtgärder — Rätt till försvar — Avvisning)

56

2019/C 328/65

Mål T-176/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 15 juli 2019 — 3V Sigma mot Echa (Interimistiskt förfarande — Reach — Ämnet uvasorb HEB — Bedömningsförfarande ‒ Beslut av Echas överklagandenämnd — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

57

2019/C 328/66

Mål T-280/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 12 juli 2019 — Highgate Capital Management mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Ansökan om interimistiska åtgärder — Det är inte nödvändigt att anta de sökta interimistiska åtgärderna — Bristande behörighet — Avvisning)

58

2019/C 328/67

Mål T-355/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 12 juli 2019 — CE mot Regionkommittén (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

58

2019/C 328/68

Mål T-367/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 15 juli 2019 — Camerin mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

59

2019/C 328/69

Mål T-480/19: Talan väckt den 8 juli 2019 — Landesbank Baden-Württemberg mot SRB

59

2019/C 328/70

Mål T-510/19: Överklagande ingett den 17 juli 2019 — Puma mot EUIPO — Gemma Group (Skiss av ett hoppande djur)

61

2019/C 328/71

Mål T-517/19: Talan väckt den 19 juli 2019 — Homoki mot kommissionen

62

2019/C 328/72

Mål T-525/19: Talan väckt den 25 juli 2019 — Intering m.fl. mot kommissionen

64

2019/C 328/73

Mål T-537/19: Talan väckt den 30 juli 2019 — DK mot GSA

65

2019/C 328/74

Mål T-538/19: Talan väckt den 30 juli 2019 — Casino, Guichard-Perrachon mot kommissionen

66

2019/C 328/75

Mål T-539/19: Talan väckt den 30 juli 2019 — Les Mousquetaires och ITM Entreprises mot kommissionen

67

2019/C 328/76

Mål T-552/19: Talan väckt den 7 augusti 2019 — Malacalza Investimenti mot ECB

68

2019/C 328/77

Mål T-555/19: Överklagande ingett den 9 augusti 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

70

2019/C 328/78

Mål T-556/19: Överklagande ingett den 9 augusti 2019 — Republiken Cypern mot EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

71

2019/C 328/79

Mål T-557/19: Överklagande ingett den 9 augusti 2019 — Seven mot EUIPO — (7Seven)

72

2019/C 328/80

Mål T-559/19: Överklagande ingett den 12 augusti 2019 — Julius Sämann mot EUIPO — Maharishi Vedic University (Återgivning av ett träd)

72

2019/C 328/81

Mål T-561/19: Talan väckt den 13 augusti 2019 — Lípidos Santiga mot kommissionen

73

2019/C 328/82

Mål T-570/19: Överklagande ingett den 16 augusti 2019 — Muratbey Gida mot EUIPO (formen på en flätad ost)

74

2019/C 328/83

Mål T-571/19: Överklagande ingett den 16 augusti 2019 — Muratbey Gida mot EUIPO (formen på en flätad ost)

75

2019/C 328/84

Mål T-572/19: Överklagande ingett den 16 augusti 2019 — Muratbey Gida mot EUIPO (Form eines geflochtenen Käses)

75

2019/C 328/85

Mål T-577/19: Överklagande ingett den 19 augusti 2019 — Leinfelder Uhren München mot EUIPO — Schafft (Leinfelder)

76

2019/C 328/86

Mål T-305/17: Tribunalens beslut av den 3 juli 2019 — Red Bull mot EUIPO (Representation av ett parallellogram i två färger)

77

2019/C 328/87

Mål T-227/18: Tribunalens beslut av den 11 juli 2019 — Microsemi Europe och Microsemi mot kommissionen

77


SV

 

Top