EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:259:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 259, 2 augusti 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 259

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
2 augusti 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 259/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9428 – Triton/Royal Reesink Group) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

2019/C 259/02

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 17 juni 2019 om genomförandebestämmelser avseende europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG

2

 

Rådet

2019/C 259/03

Meddelande till de personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1333, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/1299, och i rådets förordning (EU) 2016/44, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1292 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

25

2019/C 259/04

Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2015/1333 och rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

26

 

Europeiska kommissionen

2019/C 259/05

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 augusti 2019 – Eurons växelkurs

27


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 259/06

Tillkännagivande beträffande de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa däck, andra än massivdäck, av gummi, nya eller regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex högre än 121, med ursprung i Folkrepubliken Kina: ändring av namnet på ett företag som omfattas av tullen för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet

28

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 259/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9457 – Next Alt/Sotheby's) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

29


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top