Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 228, 5 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 228

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
5 juli 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2019/C 228/01

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Digital kompetens på hälsoområdet – hälso- och sjukvård som är anpassad till EU-medborgarnas behov i en tid med demografiska förändringar  (yttrande på eget initiativ)

1

 

YTTRANDEN

2019/C 228/02

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Sysselsättningsmöjligheter för ekonomiskt inaktiva personer  (yttrande på eget initiativ)

7

2019/C 228/03

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Stödjande utbildningssystem för att undvika kompetensglapp – vilka förändringar krävs? (yttrande på eget initiativ)

16

2019/C 228/04

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Motståndskraftig demokrati genom ett starkt och diversifierat civilsamhälle  (yttrande på eget initiativ)

24

2019/C 228/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om White Dove Way – Förslag till en EU-ledd global fredsbyggande strategi  (yttrande på eget initiativ)

31

2019/C 228/06

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Att lyssna på EU-medborgarna för en hållbar framtid (Sibiu och därefter)

37

2019/C 228/07

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Sammanhållningspolitikens framtid under tiden efter 2020  (förberedande yttrande)

50

2019/C 228/08

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s framtid: Fördelar för medborgarna och respekt för de europeiska värdena  (förberedande yttrande på begäran av det rumänska ordförandeskapet)

57

2019/C 228/09

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utbildning om Europeiska unionen (Förberedande yttrande på begäran av det rumänska ordförandeskapet)

68


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2019/C 228/10

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Unionens årliga arbetsprogram för europeisk standardisering 2019  (COM(2018) 686 final)

74

2019/C 228/11

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Harmoniserade standarder: förbättrad insyn och rättssäkerhet för en fullt fungerande inre marknad  (COM(2018) 764 final)

78

2019/C 228/12

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ‒ Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen [COM(2018) 734 final]

83

2019/C 228/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Åtgärdsplan mot desinformation [JOIN(2018) 36 final]

89

2019/C 228/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi  [JOIN(2018) 31 final]

95

2019/C 228/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga  [COM(2019) 55 final – 2019/0027 (COD)]

103


SV

 

Top