EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:216:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 216, 27 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 216

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
27 juni 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2019/C 216/01

Rådets beslut av den 25 juni 2019 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för Litauen, Luxemburg och Slovenien

1

 

Europeiska kommissionen

2019/C 216/02

Eurons växelkurs

3

2019/C 216/03

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, avgivet vid dess möte den 20 mars 2019, om ett utkast till beslut i ärende AT.40436 – Sportanknutna produkter – Rapporterande medlemsstat: Slovakien ( 1 )

4

2019/C 216/04

Förhörsombudets slutrapport – Ärende AT.40436 – Sportanknutna produkter ( 1 )

5

2019/C 216/05

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 25 mars 2019 rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Ärende AT.40436 – Sportanknutna produkter) [delgivet med nr C(2019) 2172 final]  ( 1 )

7

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2019/C 216/06

Internationell anbudsinfordran för luftburen registrering av gravimetriska data med hjälp av gradiometrar och för luftburen registrering av magnetometriska data, avsedda för flera klienter, i Dinariska alperna i Kroatien

10

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2019/C 216/07

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för Eftastaterna från och med den 1 juni 2019(Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004)

16


 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2019/C 216/08

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring av en produktspecifikation som inte är en mindre ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top