Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 172, 20 maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 172

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
20 maj 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

CDJ

2019/C 172/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Stora avdelningens sammansättning

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

CDJ

2019/C 172/03

Mål C-54/18: Domstolens beslut (fjärde avdelningen) av den 14 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus mot Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (”Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Överklagande — Direktiv 89/665/EG — Artiklarna 1, och 2c — Överklagande av ett beslut om att tillåta en anbudsgivare att delta i upphandlingen eller om att utesluta denne — Frist för överklagande — Preklusionsfrist på 30 dagar — Nationell lagstiftning enligt vilken det inte är möjligt att åberopa att ett beslut om att tillåta en anbudsgivare att delta i upphandlingen är rättsstridigt vid ett överklagande av följande rättsakter — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätten till ett effektivt rättsmedel)

3

2019/C 172/04

Mål C-373/18: Domstolens beslut (första avdelningen) av den 31 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugal) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Indirekta skatter på kapitalanskaffning — Direktiv 69/335/EEG — Artiklarna 4 och 7 — Bildande av ett kapitalbolag — Gällande stämpelskatt den 1 juli 1984 — Stämpelskatt som avskaffats och därefter återinförts)

4

2019/C 172/05

Mål C-489/18: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 15 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungern) — Farmland Kft. mot Földművelésügyi Miniszter (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Jordbruk — Direkta stödordningar — Systemet med samlat gårdsstöd — Ansökan om enhetlig arealersättning — Kriterier — Legitim nyttjanderättshavare till jordbruksmark)

5

2019/C 172/06

Mål C-689/18: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 7 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Patron — Grekland) — XT mot Elliniko Dimosio (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Interna skatter och avgifter — Förbud mot diskriminerande skatter och avgifter — Skatt på lyxvaror — Motorfordon — Undantag från skatteplikt i förhållande till den tidpunkt då fordonet först togs i bruk i den beskattande medlemsstaten — Underlåtelse att beakta den tidpunkt då fordonet först togs i bruk i en annan medlemsstat)

5

2019/C 172/07

Mål C-8/19 PPU: Domstolens beslut (första avdelningen) av den 12 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande av Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarien) — brottmål mot RH (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Straffrättsligt samarbete — Direktiv (EU) 2016/343 — Artikel 4 — Offentliga uttalanden om skuld — Beslut om häktning — Rättsmedel — Förfarande för kontroll av om detta beslut är lagenligt — Iakttagande av oskuldspresumtionen — Artikel 267 FEUF — Artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Rätten att inom skälig tid få sin sak prövad — Nationella bestämmelser som begränsar de nationella domstolarnas möjlighet att begära förhandsavgörande från EU-domstolen eller som kräver att de dömer utan att invänta svaret på denna begäran — Disciplinära påföljder för det fall dessa bestämmelser inte följs)

6

2019/C 172/08

Mål C-755/18 P: Överklagande ingett den 30 november 2018 av Harry Shindler m.fl. av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 26 november 2018 i mål T-458/17, Shindler m.fl. mot rådet

7

2019/C 172/09

Mål C-88/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Zărnești (Rumänien) den 7 februari 2019 — Asociația ”Alianța pentru combaterea abuzurilor” mot TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Mål C-96/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Österrike) den 8 februari 2019 — VO mot Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Mål C-101/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 februari 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

9

2019/C 172/12

Mål C-102/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 februari 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

10

2019/C 172/13

Mål C-108/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel București (Rumänien) den 11 februari 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k. mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Mål C-112/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Aachen (Tyskland) den 12 februari 2019 — Marvin M. mot Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Mål C-118/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 15 februari 2019 — ZS mot PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Mål C-134/19 P: Överklagande ingett den 18 februari 2019 av Bank Refah Kargaran av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 10 december 2018 i mål T-552/15, Bank Refah Kargaran mot rådet

12

2019/C 172/17

Mål C-135/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 20 februari 2019 — Pensionsversicherungsanstalt mot CW

14

2019/C 172/18

Mål C-157/19 P: Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Ehab Makhlouf av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-409/16, Makhlouf mot rådet

15

2019/C 172/19

Mål C-158/19 P: Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Razan Othman av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-416/16, Othman mot rådet

16

2019/C 172/20

Mål C-159/19 P: Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom mot rådet

17

2019/C 172/21

Mål C-182/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 26 februari 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Mål C-208/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Österrike) den 4 mars 2019 — NK mot MS och AS

19

2019/C 172/23

Mål C-217/19: Talan väckt den 8 mars 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

20

2019/C 172/24

Mål C-231/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 15 mars 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Mål C-235/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Förenade kungariket) den 18 mars 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Mål C-239/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Förenade kungariket) den 20 mars 2019 — Eli Lilly and Company mot Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Mål C-510/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande andra avdelningen den 24 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Bratislava — Slovakien) — ML

23

2019/C 172/28

Mål C-564/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 februari 2019 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien, med stöd av: Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Ungern

23

2019/C 172/29

Mål C-596/17: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning den 13 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS mot Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Mål C-657/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Hussein Mohamad Hussein, ytterligare deltagare i rättegången: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Mål C-277/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande femte avdelningen den 14 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugal) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda mot Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Mål C-368/18: Beslut meddelat av domstolens nionde ordförande nionde avdelningen den 30 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgien) — Frank Casteels mot Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Förenade målen C-399/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederländerna) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV mot Autoriteit Consument en Markt, en présence de: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Mål C-498/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — ZW mot Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Mål C-614/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 februari 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

26

2019/C 172/36

Mål C-660/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin — Tyskland) — Sundair GmbH mot WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Mål C-701/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 31 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Nürnberg — Tyskland) — Geld-für-Flug GmbH mot Ryanair DAC.

26

2019/C 172/38

Mål C-750/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam — Nederländerna) — A, B mot C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Målen T-251/17 och T-252/17: Tribunalens dom av den 28 mars 2019 — Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärkena Simply. Connected. — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Omfattningen av överklagandenämndens prövning — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 64 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 71 i förordning (EU) 2017/1001))

28

2019/C 172/40

Mål T-480/17: Tribunalens dom av den 26 mars 2019 — Grekland mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Betalningar som undantagits från finansiering — Utgifter som verkställts av Grekland — Schablonmässiga finansiella korrigeringar — Tvärvillkor — Kontroll av föreskrivna verksamhetskrav — Riskanalys — Bedömning av den ekonomiska skadan — Motiveringsskyldighet — Proportionalitet)

29

2019/C 172/41

Mål T-492/17: Tribunalens dom av den 2 april 2019 — Fleig mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Kontraktsanställda — Avtal om tillsvidareanställning — Artikel 47 c i) i anställningsvillkoren för övriga anställda — Uppsägning med uppsägningstid — Grund för uppsägning — Bristande förtroende — Tjänstens intresse — Uppenbart oriktig bedömning — Omsorgsplikt — Principen om god förvaltning — Artiklarna 30 och 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Rättegångsfråga — Offentliggörande på internet av handlingar som getts in i målet vid tribunalen — Artikel 17 i tjänsteföreskrifterna)

29

2019/C 172/42

Mål T-562/17: Tribunalens dom av den 28 mars 2019 — dm-drogerie markt mot EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket ALBÉA — Äldre internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket Balea — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/2001)

30

2019/C 172/43

Mål T-611/17: Tribunalens dom av den 29 mars 2019 — All Star mot EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Formen på en skosula) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Tredimensionellt EU-varumärke — Formen på en skosula — Välkända omständigheter — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 94.1 i förordning (EU) 2017/1001) — Absolut registreringshinder — Ej särskiljbar — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001) — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artiklarna 7.3 och 52.2 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 7.3 och 59.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Avslag på yrkandet om muntlig förhandling vid överklagandenämnden — Artikel 77 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 96.1 i förordning 2017/1001)

31

2019/C 172/44

Mål T-779/17: Tribunalens dom av den 4 april 2019 — United Wineries mot EUIPO — Compañia de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket VIÑA ALARDE — Äldre nationell ordmärke ”ALARDE” — Bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning (EU) 2017/1001 — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Identiska varor — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001))

32

2019/C 172/45

Mål T-804/17: Tribunalens dom av den 4 april 2019 — Stada Arzneimittel mot EUIPO (Återgivning av två bågar placerade mittemot varandra) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet som återger två bågar placerade mittemot varandra — Relativt registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

33

2019/C 172/46

Mål T-259/18: Tribunalens dom av den 28 mars 2019 — Zakłady Chemiczne ”Siarkopol” Tarnobrzeg mot EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (”EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Unifoska — Det äldre EU-ordmärket NITROFOSKA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001”)

33

2019/C 172/47

Mål T-186/18: Tribunalens beslut av den 25 mars 2019 — Abaco Energy m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning till förmån för förnybar energi — Preliminärt undersökningsförfarande — Beslut i vilket en stödordning förklaras vara förenlig med den inre marknaden — Talan väckt av stödmottagare — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)

34

2019/C 172/48

Mål T-190/18: Tribunalens beslut av den 25 mars 2019 — Solwindet las Lomas mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stödordning till förmån för förnybar energi — Preliminärt undersökningsförfarande — Beslut i vilket en stödordning förklaras vara förenlig med den inre marknaden — Talan väckt av en stödmottagare — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Avvisning)

35

2019/C 172/49

Mål T-631/18: Tribunalens beslut av den 28 mars 2019 — Herholz mot EUIPO (#) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket # — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001 — Yrkande om ändring — Uppenbart att överklagandet skall avvisas)

36

2019/C 172/50

Mål T-157/19: Talan väckt den 8 mars 2019 — Șanli mot rådet

36

2019/C 172/51

Mål T-161/19: Talan väckt den 11 mars 2019 — Deutsche Telekom mot parlamentet och rådet

37

2019/C 172/52

Mål T-162/19: Talan väckt den 11 mars 2019 — Telefónica och Telefónica de España mot parlamentet och rådet

38

2019/C 172/53

Mål T-171/19: Talan väckt den 20 mars 2019 — Hebberecht mot Europeiska utrikestjänsten

39

2019/C 172/54

Mål T-173/19: Talan väckt den 22 mars 2019 — AV och AW mot parlamentet

40

2019/C 172/55

Mål T-176/19: Talan väckt den 25 mars 2019 — 3V Sigma mot Echa

41

2019/C 172/56

Mål T-182/19: Överklagande ingett den 28 mars 2019 — Puma mot EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Mål T-184/19: Överklagande ingett den 27 mars 2019 — Aurea Biolabs mot EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Mål T-185/19: Talan väckt den 28 mars 2019 — Public.Resource.Org and Right to Know mot kommissionen

44

2019/C 172/59

Mål T-187/19: Överklagande ingett den 29 mars 2019 — Glaxo Group mot EUIPO (lila färgvarumärke)

45

2019/C 172/60

Mål T-188/19: Talan väckt den 1 april 2019 — Förenade Kungariket mot kommissionen

46


SV

 

Top