EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 148, 29 april 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 148

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
29 april 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 148/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

CDJ

2019/C 148/02

Mål C-420/16 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 mars 2019 — Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis mot Europeiska kommissionen, Ungern, Republiken Grekland, Rumänien, Republiken Slovakien (Överklagande — Institutionell rätt — Medborgarinitiativ — Förordning (EU) nr 211/2011 — Registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ — Artikel 4.2 b — Villkoret att det föreslagna medborgarinitiativet inte uppenbart faller utanför Europeiska kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen — Bevisbörda — Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning — Artikel 174 FEUF — Medborgarinitiativet ”Sammanhållningspolitik för jämlikhet mellan regionerna och bevarande av de regionala kulturerna” — Begäran om registrering — Vägran av kommissionen)

2

2019/C 148/03

Mål C-349/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tallinna Ringkonnakohus — Estland) — Eesti Pagar AS mot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Förordning (EG) nr 800/2008 (allmän gruppundantagsförordning) — Artikel 8.2 — Stöd som har stimulanseffekt — Begreppet ’arbetet med projektet inleds’ — De nationella myndigheternas befogenheter — Olagligt stöd — Europeiska kommissionen eller en nationell domstol har inte meddelat något beslut — De nationella myndigheternas skyldighet att på eget initiativ återkräva ett olagligt stöd — Rättslig grund — Artikel 108.3 FEUF — Den allmänna unionsrättsliga principen om skydd för berättigade förväntningar — Den behöriga nationella myndighetens beslut att bevilja ett stöd enligt förordning nr 800/2008 — Kännedom om de omständigheter som medför att stödansökan inte kan beviljas — Uppkomst av berättigade förväntningar — Föreligger inte — Preskription — Stöd som medfinansieras av en strukturfond — Tillämplig lagstiftning — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Nationell lagstiftning — Ränta — Skyldighet att kräva ränta — Rättslig grund — Artikel 108.3 FEUF — Tillämplig lagstiftning — Nationell lagstiftning — Effektivitetsprincipen)

3

2019/C 148/04

Mål C-643/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 7 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, tidgare GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda mot Fazenda Pública (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Artikel 37 — Gemenskapens tullkodex — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artikel 313 — Varors tullstatus — Presumtion att varor har status som gemenskapsvaror)

4

2019/C 148/05

Mål C-693/17 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 6 mars 2019 — BMB sp. z o.o. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Ferrero SpA (Överklagande — Gemenskapsformgivning — Förordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 25.1 e — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som återger en godisask — Ogiltigförklaring)

5

2019/C 148/06

Mål C-728/17 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 mars 2019 — Europeiska kommissionen mot Alain Laurent Brouillard (Överklagande — Personalmål — Rekrytering — Uttagningsprov — Villkoren för tillträde till uttagningsprov — Krav på examensbevis och utbildningsnivå — Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/306/15 — Första urval på handlingarna — Utbildningsnivå motsvarande en fullständig juridisk utbildning från en belgisk, fransk eller luxemburgisk institution för högre utbildning — Masterexamen 2 i juridik, ekonomi och administration, med inriktning på privaträtt och med specialisering som juristlingvist — Utfärdad efter ”bekräftelse på förvärvad kompetens” — Nekad tillträde till uttagningsprov)

6

2019/C 148/07

Mål C-392/18 P: Överklagande ingett den 13 juni 2018 av Mauro Bettani av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 24 april 2018 i mål T-80/18, Bettani mot kommissionen

6

2019/C 148/08

Mål C-757/18 P: Överklagande ingett den 3 december 2018 av M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 september 2018 i mål T-709/17, M-Sansz mot kommissionen

7

2019/C 148/09

Mål C-809/18 P: Överklagande ingett den 20 december 2018 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 oktober 2018 i mål T-7/17, John Mills mot EUIPO

8

2019/C 148/10

Mål C-818/18: Överklagande ingett den 21 december 2018 av The Yokohama Rubber Co. Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-447/16, Pirelli Tyre mot EUIPO

9

2019/C 148/11

Mål C-825/18 P: Överklagande ingett den 28 december 2018 av Mamas and Papas Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 oktober 2018 i mål T-672/17, Mamas and Papas mot EUIPO

11

2019/C 148/12

Mål C-6/19: Överklagande ingett den 4 januari 2019 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen, i utökad sammansättning) meddelade den 24 oktober 2018 i mål T-447/16, Pirelli Tyre mot EUIPO

12

2019/C 148/13

Mål C-13/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanien) den 9 januari 2019 — Ibercaja Banco, S.A. mot TJ och UK

13

2019/C 148/14

Mål C-48/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25 januari 2019 — X-GmbH mot Finanzamt Z

14

2019/C 148/15

Mål C-56/19 P: Överklagande ingett den 25 januari 2019 av RFA International, LP av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-113/15, RFA International mot kommissionen

15

2019/C 148/16

Mål C-57/19 P: Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 15 november 2018 i mål T-793/14, Tempus Energy and Tempus Energy Technology mot kommissionen

16

2019/C 148/17

Mål C-74/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 (Portugal) den 31 januari 2019 — LE mot Transportes Aéreos Portugueses, SA

18

2019/C 148/18

Mål C-80/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 4 februari 2019 — E.E.

18

2019/C 148/19

Mål C-105/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Monomeles Protodikeio Serron (Grekland) den 8 februari 2019 — WP mot Trapeza Peiraios AE

20

2019/C 148/20

Mål C-113/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 12 februari 2019 — Luxaviation SA mot Ministre de l'Environnement

21

2019/C 148/21

Mål C-117/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litauen) den 15 februari 2019 — AB Linas Agro mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

22

2019/C 148/22

Mål C-130/19: Talan väckt den 15 februari 2019 — Europeiska unionens revisionsrätt mot Karel Pinxten

24

2019/C 148/23

Mål C-144/19 P: Överklagande ingett den 20 februari 2019 av Lupin Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-680/14, Lupin mot kommissionen

24

2019/C 148/24

Mål C-145/19 P: Överklagande ingett den 20 februari 2019 av Mohamed Hosni Elsayed Mubarak av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-358/17, Mubarak mot rådet

26

2019/C 148/25

Mål C-146/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 21 februari 2019 — SCT, d.d., i konkurs mot Republiken Slovenien

27

2019/C 148/26

Mål C-149/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Bratislava (Republiken Slovakien) den 22 februari 2019 — Brottmål mot R.B.

28

2019/C 148/27

Mål C-151/19 P: Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-684/14: Krka mot kommissionen

29

2019/C 148/28

Mål C-161/19: Talan väckt den 22 februari 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

30

2019/C 148/29

Mål C-164/19 P: Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Niche Generics Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-701/14, Niche Generics mot kommissionen

31

2019/C 148/30

Mål C-165/19 P: Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Slovak Telekom, a.s. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen utökad sammansättning) meddelade den 12 december 2018 i mål T-851/14, Slovak Telekom mot kommissionen

32

2019/C 148/31

Mål C-166/19 P: Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Unichem Laboratories Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-705/14, Unichem Laboratories mot kommissionen

33

2019/C 148/32

Mål C-173/19 P: Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-890/16, Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen

34

2019/C 148/33

Mål C-174/19 P: Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-630/15, Scandlines Danmark och Scandlines Deutschland mot kommissionen

35

2019/C 148/34

Mål C-175/19 P: Överklagande ingett den 25 februari 2019 av Stena Line Scandinavia AB av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-631/15, Stena Line Scandinavia mot kommissionen

37

2019/C 148/35

Mål C-183/19 P: Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Fruits de Ponent, S.C.C.L. av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-290/16, Fruits de Ponent mot kommissionen

38

 

GCEU

2019/C 148/36

Mål T-716/14: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — Tweedale mot EFSA (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande toxikologiska studier som upprättats i samband med förfarandet för förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat — Delvist avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skyddet för affärsintressen — Övervägande allmänintresse — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Begreppet information som rör miljöutsläpp)

40

2019/C 148/37

Mål T-135/15: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Italien mot kommissionen (EGFJ — Utgifter som undantagits från finansiering — Utgifter som Italien har haft — Tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin — Förordning (EG) nr 320/2006 — Förordning (EG) nr 968/2006 — Förordning (EG) nr 1290/2005 — Frist på 24 månader — Begreppet flerårig åtgärd — Villkor för beviljande av omstruktureringsstöd — Begreppet produktionsanläggning — Kvalificering av silor — Begreppet fullständig demontering — Bilaga 2 till dokument VI/5330/97 — Svårigheter att tolka unionsbestämmelser — Lojalt samarbete — Berättigade förväntningar — Ne bis in idem — Slaktbidrag — Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter — Dröjsmål med betalning — Bevis för att särskilda omständigheter rörande förvaltningen föreligger — Likabehandling — Översättningsfel i en av språkversionerna av en unionsförordning — Huruvida den finansiella korrigeringen kan tillskrivas medlemsstaten)

41

2019/C 148/38

Mål T-139/15: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Ungern mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ — Socker — Tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i Europeiska gemenskapen — Förordning (EG) nr 320/2006 — Förordning (EG) nr 968/2006 — Utgifter som undantagits från finansiering — Betalningar som verkställts av Ungern — Villkor för att bevilja stöd för fullständig nedmontering och stöd för delvis nedmontering — Begreppet produktionsanläggningar — Bedömning av användningen av silor vid tidpunkten för ingivande av ansökan om stöd — Begreppet fullständig nedmontering — Bilaga 2 till dokument VI/5330/97 — Svårigheter att tolka unionens bestämmelser — Lojalt samarbete)

42

2019/C 148/39

Mål T-156/15: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Frankrike mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Utgifter som undantagits från finansiering — Betalningar som verkställts av Frankrike — Arealrelaterat stödsystem — Processrättsliga skyddsregler — Förordning (EG) nr 885/2006 — Begreppet permanent betesmark — Förordning (EG) nr 1120/2009 — Nationellt kontrollsystem som grundas på en definition av foderarealer som inte är förenlig med unionsbestämmelserna — Samtliga utgifter undantas — Proportionalitet — Utvecklingsprogram för den franska landsbygden — Stödåtgärder för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Förordning (EG) nr 1975/2006 — Förordning (EU) nr 65/2011 — Schablonmässig finansiell korrigering — Kontroller på plats — Djurtäthetskrav — Räkning av djur — Tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin — Förordning (EG) nr 320/2006 — Förordning (EG) nr 968/2006 — Villkoren för att bevilja omstruktureringsstöd — Begreppet produktionsanläggning — Bedömning av användningen av silor vid tidpunkten för ingivande av ansökan om stöd — Begreppet fullständig nedmontering — Proportionalitet — Likabehandling — Bilaga 2 till handling VI/5330/97)

43

2019/C 148/40

Mål T-730/16: Tribunalens dom av den 13 mars 2019 — Espírito Santo Financial Group mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handlingar som rör ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 avseende Banco Espírito Santo, SA — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ — Undantag för unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik — Undantag för det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat — Undantag avseende skydd affärsintressen — Undantag för handlingar för internt bruk — Motiveringsskyldighet)

44

2019/C 148/41

Mål T-799/16: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Xiaomi mot EUIPO — Dudingen Develops (MI) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MI — Det äldre EU-figurmärket MI — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001)

45

2019/C 148/42

Mål T-837/16: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — Sverige mot kommissionen (Reach — Kommissionens beslut om beviljande av tillstånd för användning av blysulfokromat, gul, och blykromatmolybdatsulfat, röd — Artikel 60.4 och 60.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 — Bedömning av huruvida alternativ saknas — Felaktig rättstillämpning)

46

2019/C 148/43

Mål T-59/17: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — L mot parlamentet (Personalmål — Ackrediterad parlamentsassistent — Uppsägning av anställningsavtalet — Förtroendeförlust — Extern verksamhet — Uppenbart oriktig bedömning — Begäran om skadestånd)

47

2019/C 148/44

Mål T-329/17: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — Hautala m.fl. mot Efsa (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande studier av cancerogenitet vilka upprättats i samband med förfarandet för förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skydd för affärsintressen — Övervägande allmänintresse — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Begreppet information som rör miljöutsläpp)

47

2019/C 148/45

Mål T-446/17: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — TK mot parlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställda — Ändring av tilldelade uppgifter — Begreppet placering — Kallelse till intervju — Begreppet förfarande — Påstående om mobbning — Begäran om bistånd — Ansvar — Ideell skada)

48

2019/C 148/46

Mål T-798/17: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — De Masi och Varoufakis mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handling rubricerad ’Svar på frågor angående tolkningen av artikel 14.4 i protokollet om stadgan för ECBS och ECB’ — Avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skydd för juridisk rådgivning — Undantag avseende skydd för handlingar för internt bruk — Övervägande allmänintresse)

49

2019/C 148/47

Mål T-26/18: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Frankrike mot kommissionen (EGFJ och EJFLU — Utgifter som ska undantas från EU-finansiering — Betalningar som verkställts av Frankrike — Individuella och schablonmässiga finansiella korrigeringar — Arealrelaterat stödsystem — System för identifiering av jordbruksskiften — Fastställande av stödberättigande arealer — Hållande av jordbruksmark i god jordbrukshävd och bevarande av miljön — Landskapselement — Hedmark och snårskog — Nationellt kontrollsystem som bygger på en definition som inte är förenlig med stödberättigade arealer — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Kontroll av överensstämmelse — Mest sannolika felet — Felaktig rättstillämpning)

50

2019/C 148/48

Mål T-106/18: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — Laverana mot EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket VERA GREEN — Äldre EU-ordmärke LAVERA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

51

2019/C 148/49

Mål T-297/18: Tribunalens dom av den 13 mars 2019 — Wirecard Technologies mot EUIPO — Striatum Ventures (supr) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket supr — Det äldre Benelux-ordmärket Zupr — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 60.1 a och artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

51

2019/C 148/50

Mål T-463/18: Tribunalens dom av den 12 mars 2019 — Novartis mot EUIPO (SMARTSURFACE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SMARTSURFACE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001 — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning 2017/1001)

52

2019/C 148/51

Mål T-326/18: Tribunalens beslut av den 8 mars 2019 — Herrero Torres mot EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES — Äldre nationella figurmärket Carajillo — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning 2017/2001 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

53

2019/C 148/52

Mål T-125/19: Överklagande ingett den 20 februari 2019 — Clem & Jo Optique mot EUIPO — C&A (C&J)

54

2019/C 148/53

Mål T-126/19: Talan väckt den 21 februari 2019 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji mot kommissionen

54

2019/C 148/54

Mål T-131/19: Talan väckt den 25 februari 2019 — Oosterbosch mot parlamentet

55

2019/C 148/55

Mål T-132/19: Talan väckt den 26 februari 2019 — Ashworth mot parlamentet

56

2019/C 148/56

Mål T-135/19: Överklagande ingett den 1 mars 2019 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals mot EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

58

2019/C 148/57

Mål T-137/19: Talan väckt den 28 februari 2019 — Souruh mot rådet

58

2019/C 148/58

Mål T-138/19: Talan väckt den 14 februari 2019 — WH mot EUIPO

59

2019/C 148/59

Mål T-141/19: Talan väckt den 4 mars 2019 — Sabo m.fl. mot parlamentet och rådet

60

2019/C 148/60

Mål T-142/19: Överklagande ingett den 1 mars 2019 — Nosio mot EUIPO — Passi (PASSIATA)

60

2019/C 148/61

Mål T-143/19: Talan väckt den 2 mars 2019 — Solar Ileias Bompaina mot kommissionen

61

2019/C 148/62

Mål T-147/19: Överklagande ingett den 6 mars 2019 — Flovax mot EUIPO — Dagniaux och Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)

62

2019/C 148/63

Mål T-156/19: Överklagande ingett den 12 mars 2019 — Koenig & Bauer mot EUIPO (we’re on it)

63

2019/C 148/64

Mål T-507/16: Tribunalens beslut av den 1 mars 2019 — Baradel m.fl. mot EIF

64

2019/C 148/65

Mål T-760/18: Tribunalens beslut av den 15 februari 2019 — Intercontinental Exchange Holdings mot EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

64


SV

 

Top