Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:011:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 11, 11 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 11

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
11 januari 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2019/C 11/01 ECB/2019/1

Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler (ECB/2019/1)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 11/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 11/03

Eurons växelkurs

5


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 11/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

6

2019/C 11/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

8


 

Rättelser

2019/C 11/06

Rättelse till passageraruppgifter (PNR-uppgifter) – Förteckning över medlemsstater som har beslutat att tillämpa PNR-direktivet på flygningar inom EU enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (Om en medlemsstat beslutar att tillämpa detta direktiv på flygningar inom EU, ska denna medlemsstat skriftligen meddela kommissionen detta. En medlemsstat får när som helst lämna eller återkalla ett sådant meddelande. Kommissionen ska offentliggöra detta meddelande, och en eventuell återkallelse av det, i Europeiska unionens officiella tidning) ( EUT C 196, 8.6.2018 )

9


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top