EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:461:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 461, 21 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 461

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
21 december 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Regionkommittén

 

ReK:s 131:a plenarsession och inledningssession för Europeiska veckan för regioner och städer, 8.10.2018–10.10.2018

2018/C 461/01

Resolution från Europeiska regionkommittén – Den ekonomiska politiken för euroområdet och inför den årliga tillväxtöversikten 2019

1

 

YTTRANDEN

 

Regionkommittén

 

ReK:s 131:a plenarsession och inledningssession för Europeiska veckan för regioner och städer, 8.10.2018–10.10.2018

2018/C 461/02

Yttrande från Europeiska regionkommittén om Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på hur man ska återuppbygga förtroendet för EU

5

2018/C 461/03

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

16

2018/C 461/04

Yttrande från Europeiska regionkommittén – EU:s lokala och regionala myndigheters bidrag till den 14:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald och EU:s strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2020

24

2018/C 461/05

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Meddelandet En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi

30

2018/C 461/06

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Att integrera idrotten i EU:s agenda för tiden efter 2020

37

2018/C 461/07

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Paketet om rättvis beskattning

43

2018/C 461/08

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Handlingsplanen för digital utbildning

52

2018/C 461/09

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll

57


 

III   Förberedande akter

 

REGIONKOMMITTÉN

 

ReK:s 131:a plenarsession och inledningssession för Europeiska veckan för regioner och städer, 8.10.2018–10.10.2018

2018/C 461/10

Yttrande från Europeiska regionkommittén om Paketet om den fleråriga budgetramen 2021–2027

70

2018/C 461/11

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Horisont Europa: nionde ramprogrammet för forskning och innovation

79

2018/C 461/12

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Förslag till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden

125

2018/C 461/13

Yttrande från Europeiska regionkommittén — Förslag om Asyl- och migrationsfonden

147

2018/C 461/14

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013

156

2018/C 461/15

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Fonden för ett sammanlänkat Europa

173

2018/C 461/16

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rättigheter och värden

196

2018/C 461/17

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Förslag till direktiv om plast för engångsbruk

210

2018/C 461/18

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

220

2018/C 461/19

Yttrande från Europeiska regionkommittén – Riskbedömning i livsmedelskedjan

225

2018/C 461/20

Yttrande från Europeiska regionkommittén – En ny giv för konsumenterna

232


SV

 

Top