Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 340, 24 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 340

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
24 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 340/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Meddelande från kommissionen – Uppdatering av de uppgifter som används för att beräkna de standardbelopp och viten som kommissionen föreslår domstolen inom ramen för överträdelseförfaranden

2

2018/C 340/03

Kommissionens tillkännagivande – Tillgång till och tillämplighet för en vägledning om tillämpningen av punkterna 3.6.5 och 3.8.2 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller hormonstörande egenskaper ( 1 )

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 340/04

Eurons växelkurs

6

2018/C 340/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 10 juli 2018 om ett utkast till beslut i ärende AT.40181 – Philips – Rapporterande medlemsstat: Sverige

7

2018/C 340/06

Förhörsombudets slutrapport – Ärende AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 24 juli 2018 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.40181 – Philips (vertikala begränsningar)) [delgivet med nr C(2018) 4797 final]

10

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 340/08

Likvidationsförfaranden – Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület ”f.a.”(Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II))

12


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 340/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top