Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 318, 10 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 318

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
10 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 318/01

Eurons växelkurs

1

2018/C 318/02

System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden

2

 

Revisionsrätten

2018/C 318/03

Särskild rapport nr 22/2018 – Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 318/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

4


 

Rättelser

2018/C 318/05

Rättelse till Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) – Förteckning över medlemsstater som har beslutat att tillämpa PNR-direktivet på flygningar inom EU enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (Om en medlemsstat beslutar att tillämpa detta direktiv på flygningar inom EU, ska denna medlemsstat skriftligen meddela kommissionen detta. En medlemsstat får när som helst lämna eller återkalla ett sådant meddelande. Kommissionen ska offentliggöra detta meddelande, och en eventuell återkallelse av det, i Europeiska unionens officiella tidning) ( EUT C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top