EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:315:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 315, 7 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 315

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
7 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 315/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8908 – AXA/XL Group) ( 1 )

1

2018/C 315/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8862 – GBT/HRG) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 315/03

Eurons växelkurs

2

2018/C 315/04

Kommissionens beslut av den 6 september 2018 om utnämning av en ständig oberoende ordförande på hög nivå och en vice ordförande för den panel som avses i artikel 143 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen) för deras återstående mandatperiod

3

2018/C 315/05

Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 11 april 2018 om ett utkast till beslut i ärende M.7993 – Altice/PT Portugal (förfarande enligt artikel 14.2) – Föredragande: Frankrike

5

2018/C 315/06

Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 23 april 2018 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende M.7993 – Altice/PT Portugal (förfarande enligt artikel 14.2) – Föredragande: Frankrike

6

2018/C 315/07

Förhörsombudets slutrapport – Ärende M.7993 – Altice/PT Portugal (förfarande enligt artikel 14.2)

7

2018/C 315/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 24 april 2018 om åläggande av böter enligt artikel 14.2 i koncentrationsförordningen för Altice NV för överträdelse av artiklarna 4.1 och 7.1 i koncentrationsförordningen (Årende M.7993 – Altice/PT Portugal (förfarande enligt artikel 14.2))

11

 

Revisionsrätten

2018/C 315/09

Särskild rapport nr 21/2018 – Urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–2020 inriktas fortfarande främst på utfall

20


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 315/10

Ansökningsomgångar och tillhörande verksamheter inom ramen för Europeiska forskningsrådets arbetsprogram 2019 som omfattas av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

21

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 315/11

Tillkännagivande om att vissa antisubventionsåtgärder kommer att upphöra att gälla

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 315/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

23

2018/C 315/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8952 – STEAG/Siemens/JV STEAG GuD) ( 1 )

25


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top