Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 276, 6 augusti 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 276

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
6 augusti 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 276/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 276/02

Mål C-163/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas mot van Haren Schoenen BV (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Kännetecken som endast består av varans form — Begreppet form — Färg — Placering på en del av varan — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 2 — Artikel 3.1 e iii)

2

2018/C 276/03

Mål C-530/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen avdelningen) av den 13 juni 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Järnvägssäkerhet — Direktiv 2004/49/EG — Nödvändiga åtgärder för att säkerställa utredningsorganets oberoende har inte vidtagits)

2

2018/C 276/04

Mål C-650/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS mot Skatteministeriet (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 49 FEUF — Bolagsskatt — Etableringsfrihet — Bolag med hemvist i landet — Skattepliktig vinst — Skattelättnad — Avdrag för förlust som uppkommer för fasta driftställen med hemvist i landet — Omfattas — Avdrag för förlust som uppkommer för fasta driftställen utan hemvist i landet — Omfattas inte — Undantag — Möjlighet att välja internationell sambeskattning)

3

2018/C 276/05

Mål C-665/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Gmina Wrocław (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 a — Leverans av varor mot ersättning — Artikel 14.1 — Överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar — Artikel 14.2 a — Överföring av äganderätten av egendom, från en kommun till staten, mot betalning av en ersättning i syfte att bygga en riksväg — Begreppet ”ersättning” — Mervärdesskattepliktig transaktion)

4

2018/C 276/06

Mål C-683/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Köln – Tyskland) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände m.fl. mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma fiskeripolitiken — Förordning (EU) nr 1380/2013 — Artikel 11 — Bevarande av havets biologiska resurser — Miljöskydd — Bevarande av naturliga livsmiljöer samt vilda djur och växter — Europeiska unionens exklusiva befogenhet)

4

2018/C 276/07

Mål C-39/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Lubrizol France SAS mot Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Artiklarna 28 och 30 FEUF — Avgifter med motsvarande verkan — Artikel 110 FEUF — Interna skatter och avgifter — Social solidaritetsavgift för bolag — Avgift — Beräkningsgrund — Bolagens sammanlagda årsomsättning — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 17 — Överföring av en vara till en annan medlemsstat — Värdet av den överförda varan — Inbegripande i den sammanlagda årsomsättningen)

5

2018/C 276/08

Mål C-169/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino mot Administración del Estado (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 34 och 35 FEUF — Fri rörlighet för varor — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — Skydd av svin — Produkter som framställs eller saluförs i Spanien — Kvalitetsnormer för kött, skinka, bog och filé av iberisk gris — Villkor för användning av beteckningen ”de cebo” — Förbättring av produkternas kvalitet — Direktiv 2008/120/EG — Tillämpningsområde)

6

2018/C 276/09

Mål C-223/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 14 juni 2018 – Lubrizol France SAS mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensamma tulltaxan — Autonoma tullsatser på vissa jordbruks- och industriprodukter — Ansökningar om tullbefrielse — Förordning (EU) nr 1344/2011 — Beviljade tullbefrielser — Invändning — Förordning (EU) nr 1387/2013 — Upphävande av de omtvistade tullbefrielserna — Jämförbara produkter finns i tillräckliga mängder på unionsmarknaden)

7

2018/C 276/10

Mål C-421/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej mot Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 a — Tillämpningsområde — Beskattningsbara transaktioner — Leverans av varor mot ersättning — Ett aktiebolags överföring av en byggnad till en aktieägare i vederlag för återköpet av dennes aktier)

8

2018/C 276/11

Mål C-458/17 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 14 juni 2018 – Rami Makhlouf mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Arabrepubliken Syrien — Åtgärder som vidtas gentemot inflytelserika affärsmän och affärskvinnor med verksamhet i Syrien, samt gentemot inflytelserika medlemmar i Assad-familjen och Makhlouf-familjen — Rätten till försvar — Bevis på att det fanns skäl att ta upp namnen i förteckningarna)

8

2018/C 276/12

Mål C-589/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 7 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Österrike) – Mario Alexander Filippi m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målen vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras — Uppenbart att talan ska avvisas)

9

2018/C 276/13

Mål C-402/17 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 17 maj 2018 – JYSK sp. z o.o. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Beslut om att inte bevilja ett ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf till det stora projektet ”European Shared Service Centre” — Talan om ogiltigförklaring — Ansvarigt företag för att genomföra projektet — Sakprövningsförutsättningar — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt)

9

2018/C 276/14

Mål C-481/17: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 30 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulgarien) – Nikolay Yanchev mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Stödordning som beviljas av Europeiska kommissionen — Investeringsstöd inom jordbrukssektorn — Undantag från skatteplikt — Bolagsskattelättnad — Villkor — Individuellt stöd inom ramen för denna stödordning beviljas inte)

10

2018/C 276/15

Mål C-190/18: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 30 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgien) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) mot Gherasim Sorin Rusu (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras — Uppenbart att talan skall avvisas)

11

2018/C 276/16

Mål C-166/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Italien) den 1 mars 2018 – Idroenergia Scrl mot Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Mål C-249/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 11 april 2018 – Staatssecretaris van Financiën mot CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Mål C-251/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Noord-Holland (Nederländerna) den 12 april 2018 – Trace Sport mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Mål C-257/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 13 april 2018 – M. Güler mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Mål C-258/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 13 april 2018 – H. Solak mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Mål C-263/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank te ’s-Gravenhage (Nederländerna) den 16 april 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers mot Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Mål C-264/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 13 april 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. mot Ministerraad

15

2018/C 276/23

Mål C-265/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 17 april 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Mål C-269/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 19 april 2018 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J och S mot C och Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Mål C-285/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 25 april 2018 – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Mål C-288/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 25 april 2018 – X BV mot Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Mål C-298/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tyskland) den 2 maj 2018 – Reiner Grafe och Jürgen Pohle mot Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH och OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Mål C-302/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 4 maj 2018 – X mot Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Mål C-314/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 8 maj 2018 – Openbaar Ministerie mot SF

21

2018/C 276/30

Mål C-329/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 17 maj 2018 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA ”Altic”

21

2018/C 276/31

Mål C-335/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 23 maj 2018 – brottmål mot AK

22

2018/C 276/32

Mål C-336/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Apelativen sad Sofia (Bulgarien) den 23 maj 2018 – brottsmål mot EP

23

2018/C 276/33

Mål C-342/18 P: Överklagande ingett den 24 maj 2018 av Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 15 mars 2018 i mål T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A mot kommissionen

24

2018/C 276/34

Mål C-358/18 P: Överklagande ingett den 1 juni 2018 av Republiken Polen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 mars 2018 i mål T-507/15, Republiken Polen mot kommissionen

25

2018/C 276/35

Mål C-363/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 4 juni 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd mot Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Mål C-371/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade konungariket) den 6 juni 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited mot Skykick UK Limited, Skykick Inc

27

2018/C 276/37

Mål C-379/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2018 – Deutsche Lufthansa AG mot Land Berlin

28

2018/C 276/38

Mål C-393/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice, Family Division (England och Wales) (Förenade kungariket) den 14 juni 2018 – UD mot XB

29

2018/C 276/39

Mål C-432/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – Carolina Minayo Luque mot Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Mål C-538/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Kevin Joseph Devine mot Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Mål C-631/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Holland – Nederländerna) – X BV mot / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Mål C-686/16 P: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens andra avdelning den 8 maj 2018 – Meissen Keramik GmbH mot europeiska unionens immatrialrättmyndighet (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Mål C-71/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande (andra avdelningen) den 22 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – David Vicente Fernandes mot Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Mål C-141/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – José Luis Cabana Carballo mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Mål C-303/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Headlong Limited mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Mål C-371/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Uber BV mot Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Mål C-381/17: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 29 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien med stöd av: Republiken Frankrike

32

2018/C 276/48

Mål C-382/17: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning den 24 maj 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

32

2018/C 276/49

Mål C-415/17: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 26 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken kroatien med stöd av: Republiken frankrike

32

2018/C 276/50

Mål C-491/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande (tredje avdelningen) den 28 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – Hoteles Pinero Canarias SL mot Keefe, myndig person som saknar rättslig handlingsförmåga, företrädd av Eyton

32

2018/C 276/51

Mål C-615/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Düsseldorf – Tyskland) – Eurowings GmbH mot Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Mål C-645/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland mot Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Mål C-711/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hamburg – Tyskland) – Anke Hartog mot British Airways plc

33

2018/C 276/54

Mål C-721/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover – Tyskland) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov mot Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Mål C-7/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Modesto Jardón Lama mot Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Mål C-27/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 juni 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien, med stöd av: Republiken Frankrike

34

2018/C 276/57

Mål C-57/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – AX mot BW

34

2018/C 276/58

Mål C-87/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 29 maj 2018 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

34

2018/C 276/59

Mål C-88/18: Beslut meddelat av ordförande på domstolen den 29 maj 2018 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

35

2018/C 276/60

Mål C-196/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 1 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)- Portugal) – Raúl Vítor Soares de Sousa mot Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Tribunalen

2018/C 276/61

Mål T-259/13 RENV: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Frankrike mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansieringen — Stödåtgärder för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Schablonmässig finansiell korrigering — Betalningar som verkställts av Frankrike — Djurtäthetskrav — Kontroller på plats)

36

2018/C 276/62

Mål T-104/15: Tribunalens dom av den 20 juni 2018 – KV mot kommissionen (Bidragsavtal som ingåtts inom ramen för det särskilda programmet för livslångt lärande (2007 – 2013) — Projekten ”Green Business is Smart Business” och ”LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” — Icke stödberättigande kostnader — Talan om ogiltigförklaring — Kommissionens bristande behörighet)

36

2018/C 276/63

Förenade målen T-306/15 och T-484/15: Tribunalens dom av den 20 juni 2018 – KV mot EACEA (Skiljedomsklausul — Bidragsavtal som ingåtts inom ramen för åtgärdsrogrammet för livslångt lärande (2007-2013) — Projekten NEST och ”This is IT” — Icke stödberättigande utgifter — Omkvalificering av talan)

37

2018/C 276/64

Mål T-537/15: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Deutsche Post mot EUIPO – Verbis Alfa och EasyPack (InPost) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-figurmärket InPost — Äldre EU-figurmärkena INFOPOST och ePOST och det äldre nationella ordmärket POST — Relativ registreringshinder — Ingen risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) Risk föreligger inte för förfång för de äldre varumärkenas renommé och urvattning förligger inte — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 [nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001] — Bevisning som för första gången har åberopats vid tribunalen)

38

2018/C 276/65

Mål T-227/16: Tribunalens dom av den 21 juni 2018 – Haverkamp IP mot EUIPO– Sissel (dörrmatta) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Registrerad gemenskapsformgivning som återger en dörrmatta — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel saknas — Kunnig användare — Formgivarens grad av frihet — Bevis på att det konstnärliga utrymmet är mättat — Annat helhetsintryck saknas — Artikel 6 och artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 63.1 i förordning nr 6/2002)

39

2018/C 276/66

Mål T-228/16: Tribunalens dom av den 21 juni 2018 – Haverkamp IP mot EUIPO – Sissel (ytmönster föreställande klapperstensstrand) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Registrerad gemenskapsformgivning avseende ett ytmönster föreställande en klapperstensstrand — Äldre mönster eller modell — Ogiltighetsgrund — Ingen nyhet — Artikel 5 och artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002

39

2018/C 276/67

Mål T-325/16: Tribunalens dom av den 20 juni 2018 – České dráhy mot kommissionen (Konkurrens — Administrativt förfarande — Beslut om att genomföra en inspektion — Proportionalitet — Godtycklig karaktär saknas — Motiveringsskyldighet — Tillräckligt starka indicier — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Rätten till respekt för privatlivet — Rätten till försvar)

40

2018/C 276/68

Mål T-619/16: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Sicignano mot EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri ”a giacchett’e capri”) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket GiCapri ”a giacchett’e capri”GiCapri” — Det äldre EU-figurmärket CAPRI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001))

41

2018/C 276/69

Mål T-621/16: Tribunalens dom av den 20 juni 2018 – České dráhy mot kommissionen (Konkurrens — Administrativt förfarande — Beslut om inspektion — Inspektionen har förordnats på grundval av uppgifter som härrör från en annan inspektion — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Rätt till respekt för privatlivet — Rätt till försvar)

41

2018/C 276/70

Mål T-739/16: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Akant Monika i Zbigniew Harasym mot EUIPO– Hunter Douglas Holding (COSIMO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-ordmärket COSIMO — Äldre EU-ordmärket COSIFLOR — Relativ registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Bevis för att det äldre varumärket har varit föremål för verkligt bruk — Artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 i förordning 2017/1001)

42

2018/C 276/71

Mål T-71/17: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – France.com mot EUIPO– France (FRANCE.com) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket FRANCE.com — Det äldre internationella figurmärket France — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

43

2018/C 276/72

Mål T-78/17: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Jumbo Africa mot EUIPO– ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) (EU-varumärke — Nullitetsförfarande — EU-ordmärket JUMBO — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (CE) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001) — Artikel 52.1 a och 52.2 2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a och 59.2 i förordning 2017/1001))

43

2018/C 276/73

Mål T-211/17: Tribunalens dom av den 28 juni 2018 – Amplexor Luxembourg mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Klassificering av anbudsgivare i kaskadförfarandet — Behandling av meddelanden i syfte att offentliggöra dem i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning — Likabehandling av anbudsgivare — Neutralisering av den befintliga entreprenörens fördel — Maktmissbruk)

44

2018/C 276/74

Mål T-362/17: Tribunalens dom av den 27 juni 2018 – NCL mot EUIPO (FEEL FREE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-ordmärke FEEL FREE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001))

45

2018/C 276/75

Mål T-556/17: Tribunalens dom av den 26 juni 2018 – Staropilsen mot EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärken STAROPILSEN; STAROPLZEN — Äldre EU-ordmärke och äldre nationellt ordmärke STAROPRAMEN — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artiklarna 8.1 b och 60.1 a i förordning (EU) 2017/1001)

45

2018/C 276/76

Mål T-657/17: Tribunalens dom av den 20 juni 2018 – Anabi Blanga mot EUIPO EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket HPC POLO — Det äldre EU-ordmärket POLO — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

46

2018/C 276/77

Mål T-691/17: Tribunalens dom av den 29 juni 2018 – hoechstmass Balzer mot EUIPO (Formen på ett måttband) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av tredimensionellt EU-varumärke — Formen på ett måttband — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001))

46

2018/C 276/78

Mål T-156/17: Tribunalens beslut av den 20 juni 2018 – L mot parlamentet (Personalmål — Ackrediterad parlamentsassistent — Uppsägning av anställningsavtalet — Litispendens — Avvisning)

47

2018/C 276/79

Mål T-587/17: Tribunalens beslut av den 20 juni 2018 – Unigroup mot EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket nailicin — Det äldre Benelux-ordmärket NAILCLIN — Relativa registreringshinder — Regel 19.2 ii i förordning (EG) nr 2868/95 (nu artikel 7.2 a ii i delegerade förordningen (EU) 2017/1430) — Beaktande av en handling som getts in tillsammans med invändningen — Regel 19.4 i förordning nr 2868/95 (nu artikel 7.5 i delegerade förordningen 2017/1430) — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

48

2018/C 276/80

Mål T-258/18: Talan väckt den 23 april 2018 – Brunke mot kommissionen

48

2018/C 276/81

Mål T-316/18: Talan väckt den 22 maj 2018 – Mediaservis mot kommissionen

49

2018/C 276/82

Mål T-318/18: Talan väckt den 22 maj 2018 – Amazon EU och Amazon.com mot kommissionen

51

2018/C 276/83

Mål T-358/18: Överklagande ingett den 9 juni 2018 – J. García Carrión mot EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Mål T-359/18: Överklagande ingett den 11 juni 2018 – Unifarco mot EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Mål T-361/18: Överklagande ingett den 8 juni 2018 – APEDA mot EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Mål T-366/18: Överklagande ingett den 8 juni 2018 – Pet King Brands mot EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Mål T-367/18: Överklagande ingett den 15 juni 2018 – Sixsigma Networks Mexico mot EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Mål T-368/18: Överklagande ingett den 15 juni 2018 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Mål T-369/18: Talan väckt den 18 juni 2018 – Napolitano mot kommissionen

57

2018/C 276/90

Mål T-371/18: Talan väckt den 18 juni 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems mot Easa

58

2018/C 276/91

Mål T-378/18: Överklagande ingett den 22 juni 2018 – NHS mot EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Mål T-381/18: Överklagande ingett den 25 juni 2018 – Engel mot EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Mål T-487/17: Tribunalens beslut av den 19 juni 2018 – UE mot kommissionen

61

2018/C 276/94

Mål T-620/17: Tribunalens beslut av den 20 juni 2018 – Teollisuuden Voima mot kommissionen

61

2018/C 276/95

Mål T-148/18: Tribunalens beslut av den 19 juni 2017 – UE mot kommissionen

61


SV

 

Top