EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:255:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 255, 20 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 255

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
20 juli 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 255/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8954 – BPEA/PAI/WFC)  (1 )

1


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2018/C 255/02 CON/2018/19

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 april 2018 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 255/03

Eurons växelkurs

8

2018/C 255/04

Beslut nr 1/2018 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 3 juli 2018 om ändring av bilagor och protokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring och om fastställande av att avtalsparternas inhemska lagstiftning är förenlig med det avtalet

9

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 255/05

Ändring av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) – EGTS Helicas

15


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 255/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8786 – OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande  (1 )

16

2018/C 255/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9018 – Cerberus Group/WFS Global Holding) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande  (1 )

18

2018/C 255/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9022 – Watling Street Capital Partners/Sisaho International) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande  (1 )

19


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top