EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 123, 9 april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 123

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
9 april 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 123/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 123/02

Mål C-304/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av American Express Co. mot The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) 2015/751 — Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner — Artikel 1.5 — Likställande av en trepartsbetalningsordning för kontokort med en fyrpartsbetalningsordning för kontokort — Villkor — En trepartsbetalningsordning för kontokort som ger ut kortbaserade betalningsinstrument med en co-branding-partner eller genom en agent — Artikel 2 led 18 — Begreppet trepartsbetalningsordning för kontokort — Giltighet)

2

2018/C 123/03

Mål C-359/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie – Belgien) – brottmål mot Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Begäran om förhandsavgörande — Migrerande arbetstagare — Social trygghet — Tillämplig lagstiftning — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 14 led 1 a — Utstationerade arbetstagare — Förordning (EEG) nr 574/72 — Artikel 11.1 a — E 101-intyg — Bevisvärde — Intyg som erhållits eller åberopats på ett bedrägligt sätt)

3

2018/C 123/04

Mål C-380/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 73 — Beskattningsunderlag — Artiklarna 306–310 — Särskild ordning för resebyråer — Uteslutande av försäljning till beskattningsbara företag från denna ordning — Fastställande av ett allomfattande beskattningsunderlag för en viss period — Oförenligt)

3

2018/C 123/05

Mål C-590/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 2008/118/EG — Artikel 7 — Allmänna regler för punktskatt — Tillhandahållande av oljeprodukter utan att de beläggs med punktskatt — Bensinstationer vid Republiken Greklands gräns till tredjeländer — Skattskyldighet för punktskatter — Begreppet ”frisläppande” av punktskattepliktiga varor ”för konsumtion” — Begreppet ”avvikelse från ett uppskovsförfarande”)

4

2018/C 123/06

Mål C-643/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Förenade kungariket) – The Queen på begäran avAmerican Express Co. mot The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv (EU) 2015/2366 — Betaltjänster på den inre marknaden — Artikel 35.1 — Krav avseende auktoriserade och registrerade betaltjänstleverantörers tillgång till betalningssystem — Artikel 35.2 första stycket b — Dessa krav är inte tillämpliga på betalningssystem som uteslutande består av betaltjänstleverantörer som tillhör en koncern — Tillämpning av dessa krav på trepartsbetalningsordningar för kontokort som ingått co-branding- eller agentavtal — Giltighet)

5

2018/C 123/07

Mål C-144/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Italien) – Lloyd's of London mot Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Direktiv 2004/18/EG — Skäl för att utesluta från deltagande i ett anbudsförfarande — Försäkringstjänster — Deltagande av flera syndikat vid Lloyd’s of London i samma anbudsförfarande — Anbud undertecknat av generalagenten för Lloyd’s of London i det berörda landet — Principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering — Proportionalitet)

6

2018/C 123/08

Mål C-181/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 8 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Transportpolitik — Förordning (EG) nr 1071/2009 — Yrkesmässig trafik — Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik — Villkor för beviljande — Artikel 3.1 och 3.2 — Artikel 5 b — Antal fordon som krävs — Nationell lagstiftning — Strängare villkor för beviljande — Minsta antal fordon är högre)

6

2018/C 123/09

Mål C-508/17 P: Överklagande ingett den 19 augusti 2017 av CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 19 juni 2017 i mål T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mot Europeiska kommissionen

7

2018/C 123/10

Mål C-703/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Wien (Österrike) den 15 december 2017 – Adelheid Krah mot Universität Wien

7

2018/C 123/11

Mål C-713/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Österrike) den 21 december 2017 – Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Mål C-721/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 27 december 2017 – Sebastien Vollmer och Vera Sagalov mot Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Mål C-4/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Michael Winterhoff i egenskap av konkursförvaltare för DIREKTexpress Holding AG mot Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Mål C-5/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Jochen Eisenbeis, i egenskap av konkursförvaltare för Jurex GmbH, mot Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Mål C-16/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 9 januari 2018 – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Mål C-17/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Mureş (Rumänien) den 9 januari 2018 – Brottmål mot Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Mål C-22/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11 januari 2018 – TopFit e.V. och Daniele Biffi mot Deutschen Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Mål C-31/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 17 januari 2018 – ”Elektrorazpredelenie Yug” EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Mål C-122/18: Talan väckt den 14 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

13

 

Tribunalen

2018/C 123/20

Mål T-731/15: Tribunalens dom av den 21 februari 2018 – Klyuyev mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över personer, enheter och organ som frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser ska tillämpas på — Bibehållande av sökandens namn i förteckningen — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Faktaunderlag — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till försvar — Rätt till egendom — Rätt till skydd av sitt goda namn — Proportionalitet — Skydd av grundläggande rättigheter som motsvarar det skydd som garanteras i unionen — Invändning om rättsstridighet)

15

2018/C 123/21

Mål T-118/16: Tribunalens dom av den 20 februari 2018 – Deutsche Post mot EUIPO – bpost (BEPOST) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-ordmärket BEPOST — Det äldre EU-figurmärket ePost och det äldre nationella ordmärket POST — Det icke-registrerade varumärket eller tecknet som används i näringsverksamhet POST — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) nr 2017/2001) — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) nr 2017/2001) — Risk föreligger inte för förfång för de äldre varumärkenas renommé och urvattning förligger inte — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) nr 2017/2001) — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

16

2018/C 123/22

Mål T-445/16: Tribunalens dom av den 23 februari 2018 – Schniga mot CPVO (Gala Schnico) (Växtförädlarrätt — Ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt avseende växtsorten Gala Schnico — Teknisk provning — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 första meningen i förordning (EG) nr 2100/94 — Enhetlighet — Artikel 8 i förordning nr 2100/94 — Kompletterande undersökning — Artikel 57.3 i förordning nr 2100/94 — Likabehandling — CPVO:s egen undersökning av sakförhållandena — Artikel 76 i förordning nr 2100/94)

17

2018/C 123/23

Mål T-727/16: Tribunalens dom av den 21 februari 2018 – Repower mot EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (EU-varumärke — Beslut av en överklagandenämnd att upphäva ett tidigare beslut — Artikel 80 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 103 i förordning (EU) 2017/1001) — Allmän rättsprincip om att en rättsstridig administrativ rättsakt får återkallas)

17

2018/C 123/24

Mål T-45/17: Tribunalens dom av den 20 februari 2018 – Kwang Yang Motor mot EUIPO – Schmidt (CK1) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket CK1 — Äldre EU-figurmärke CK — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EÙ) 2017/1001))

18

2018/C 123/25

Mål T-179/17: Tribunalens dom av den 21 februari 2018 – Laboratoire Nuxe mot EUIPO – Camille et Tariot (NYouX) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke NY ouX — Äldre nationellt ordmärken NUXE — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 första meningen i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 94.1 första meningen i förordning (EU) 2017/1001) — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varuslagslikhet — Känneteckenslikhet — Särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001))

19

2018/C 123/26

Mål T-210/17: Tribunalens dom av den 22 februari 2018 – International Gaming Projects mot EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om EU-figurmärket TRIPLE TURBO — Äldre EU-figurmärket TURBO — Relativt registreringshinder — Avsaknad av förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

19

2018/C 123/27

Mål T-711/14: Tribunalens beslut av den 9 februari 2018 – Arcofin m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Stöd som Belgien har genomfört till förmån för finansiella kooperativ i Arcokoncernen — Garantisystem till skydd för fysiska personers andelar i dessa kooperativ — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Selektiv fördel — Åtgärd som kan snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna — Åtgärd för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi — Berättigade förväntningar — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i andra delar är ogrundad)

20

2018/C 123/28

Mål T-436/16: Tribunalens beslut av den 7 februari 2018 – AEIM och Kazenas mot kommissionen (Skadeståndstalan — Preskription — Bevis för skada saknas — Uppenbart att talan ska avvisas eller ogillas)

21

2018/C 123/29

Mål T-919/16: Tribunalens beslut av den 1 februari 2018 – Collins mot parlamentet (Immunitet och privilegier — Ledamot av Europaparlamentet — Beslut om att inte fastställa immunitet och privilegier — Uppenbart att talan ska avvisas — Uppenbart att behörighet saknas — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

21

2018/C 123/30

Mål T-786/16: Talan väckt den 12 december 2017 – PV mot kommissionen

22

2018/C 123/31

Mål T-47/18: Talan väckt den 29 januari 2018 – UZ mot parlamentet

24

2018/C 123/32

Mål T-54/18: Överklagande ingett den 31 januari 2018 – Fashion Energy mot EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Mål T-62/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Aeris Invest mot SRB

25

2018/C 123/34

Mål T-204/17: Tribunalens beslut av den 7 februari 2018 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)mot kommissionen

27


SV

 

Top