Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 81, 2 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 81

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
2 mars 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 529:e plenarsession den 18 och 19 oktober 2017

2018/C 81/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Familjeföretags och traditionella företags möjligheter att främja regionernas utveckling och ekonomiska tillväxt (yttrande på eget initiativ)

1

2018/C 81/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén EU:s finansiering av organisationer i det civila samhället (yttrande på eget initiativ)

9

2018/C 81/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Byar och små städer som katalysatorer för landsbygdsutveckling: utmaningar och möjligheter (yttrande på eget initiativ)

16

2018/C 81/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Klimaträttvisa (yttrande på eget initiativ)

22

2018/C 81/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s utvecklingspartnerskap och utmaningen med internationella skatteavtal (yttrande på eget initiativ)

29

2018/C 81/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Europa–Medelhavsområdet (yttrande på eget initiativ)

37

2018/C 81/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Övergången till en mer hållbar europeisk framtid – en strategi för 2050 (yttrande på eget initiativ)

44

2018/C 81/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Nya hållbara ekonomiska modeller (förberedande yttrande)

57

2018/C 81/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Beskattning av delningsekonomin – analys av skattepolitiska valmöjligheter mot bakgrund av delningsekonomins utveckling (förberedande yttrande på begäran av det estniska ordförandeskapet)

65

2018/C 81/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Markanvändning för hållbar livsmedelsproduktion och ekosystemtjänster (förberedande yttrande på begäran av det estniska ordförandeskapet)

72

2018/C 81/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Övervakningen av genomförandet av EU:s lagstiftning (granskning av Europeiska revisionsrätten) (yttrande på eget initiativ)

81


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 529:e plenarsession den 18 och 19 oktober 2017

2018/C 81/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Efterlevnadspaketet — a) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan för att stärka SOLVIT: Ge enskilda och företag tillgång till den inre marknadens fördelar [COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final], b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande avnen gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [COM(2017) 256 final – 2017/0086 (COD)] och c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden [COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD)]

88

2018/C 81/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning [COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD)]

95

2018/C 81/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden: En ansluten digital inre marknad för alla [COM(2017) 228 final]

102

2018/C 81/15

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Rapport om konkurrenspolitiken 2016”[COM(2017) 285 fina]

111

2018/C 81/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen [COM(2017) 292 final]

117

2018/C 81/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union [COM(2017) 291 final]

124

2018/C 81/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser [COM(2017) 358 final]

131

2018/C 81/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) [COM(2017) 343 final – 2017/0143 (COD)]

139

2018/C 81/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension [COM(2017) 206] – Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk pelare för sociala rättigheter [COM(2017) 250 final] – Förslag till interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter [COM(2017) 251 final]

145

2018/C 81/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU [COM(2017) 262 final – 2017/102-COD]

160

2018/C 81/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en ny EU-agenda för högre utbildning [COM(2017) 247 final] och om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet [COM(2017) 248 final]

167

2018/C 81/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken [COM(2017) 424 final – 2017/190(COD)]

174

2018/C 81/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi [COM(2017) 134 final]

176

2018/C 81/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen [COM(2017) 280 final – 2017/128 (COD)]

181

2018/C 81/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [COM(2017) 275 final – 2017/0114 (COD)] och Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning [COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS)]

188

2018/C 81/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén — Europa på väg — En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla [COM(2017) 283 final]

195

2018/C 81/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea) – kapitlet om handel och hållbar utveckling

201

2018/C 81/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utbyte och skydd av personuppgifter i en globaliserad värld [COM(2017) 7 final]

209

2018/C 81/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) [COM(2017) 385 final – 2017/163 (COD)]

215

2018/C 81/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den ekonomiska politiken för euroområdet 2017 (tilläggsyttrande)

216


SV

 

Top