Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:063:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 63, 19 februari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 63

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
19 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 63/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 63/02

Mål C-323/16 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 december 2017 – Eurallumina SpA mot Republiken Italien, Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Intervention — Anslutningsöverklagande — Upptagande till sakprövning — Befrielse från punktskatt på mineraloljor som används som bränsle vid framställningen av aluminiumoxid — Principen om att institutionernas rättsakter presumeras vara lagenliga och ha ändamålsenlig verkan — Principen lex specialis derogat legi generali — Åtgärdens selektivitet — Befintligt eller nytt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 1 b ii — Rättssäkerhetsprincipen — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet)

2

2018/C 63/03

Mål C-369/16 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 december 2017 – Irland mot Aughinish Alumina Ltd, Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Befrielse från punktskatt på mineraloljor som används som bränsle vid framställningen av aluminiumoxid — Befintligt eller nytt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 1 b i och iv, och d — Preskription — Artikel 15 — Rättssäkerhetsprincipen — Principen om skydd för berättigade förväntningar)

3

2018/C 63/04

Mål C-373/16 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 december 2017 – Aughinish Alumina Ltd mot Irland, Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Befrielse från punktskatt för mineraloljor som används som bränsle vid framställning av aluminiumoxid — Befintligt eller nytt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 1 b i — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet)

3

2018/C 63/05

Mål C-446/17: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 7 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Vredegerecht te Antwerpen – Belgien) – Woonhaven Antwerpen mot Khalid Berkani och Asmae Hajji (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Oskäliga avtalsvillkor — Hyresavtal mellan ett erkänt allmännyttigt bostadsbolag och en hyresgäst — Standardavtal som gjorts bindande genom en nationell rättsakt — Direktiv 93/13/EEG — Artikel 1.2 — Direktivet är inte tillämpligt)

4

2018/C 63/06

Mål C-615/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 26 oktober 2017 – Eurowings GmbH mot Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

4

2018/C 63/07

Mål C-631/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 9 november 2017 – SF mot Inspecteur van de Belastingdienst

5

2018/C 63/08

Mål C-635/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nederländerna) den 14 november 2017 – E. mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

5

2018/C 63/09

Mål C-636/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 15 november 2017 – Germanwings GmbH mot Emina Pedić

6

2018/C 63/10

Mål C-674/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 1 december 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

7

2018/C 63/11

Mål C-676/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Ploieşti (Rumänien) den 1 december 2017 – Oana Mădălina Călin mot Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

8

2018/C 63/12

Mål C-680/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Nederländerna) den 5 december 2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam mot Minister van Buitenlandse Zaken

9

2018/C 63/13

Mål C-694/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) den 11 december 2017 – Pillar Securitisation Sàrl mot Hildur Arnadottir

9

2018/C 63/14

Mål C-6/18 P: Överklagande ingett den 3 januari 2018 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 oktober 2017 i mål T-26/16, Republiken Grekland mot kommissionen

10

 

Tribunalen

2018/C 63/15

Mål T-292/16: Tribunalens beslut av den 15 december 2017 – Kaane American International Tobacco mot EUIPO – Global Tobacco (GOLD MONT ORIGINAL Super Slims) EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Upphävande av det äldre EU-figurmärket GOLD MOUNT — Anledning saknas att döma i saken

12

2018/C 63/16

Mål T-293/16: Tribunalens beslut av den 15 december 2017 – Kaane American International Tobacco mot EUIPO – Global Tobacco (GOLD MONT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Upphävande av det äldre EU-figurmärket GOLD MOUNT — Anledning saknas att döma i saken)

12

2018/C 63/17

Mål T-246/17: Tribunalens beslut av den 14 december 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (Национальный Продукт) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av figurmärket Национальный Продукт — Åsidosättande av formkrav — Artikel 177.1 d och e i rättegångsreglerna — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

13

2018/C 63/18

Mål T-776/17: Överklagande ingett den 28 november 2017 – Medora Therapeutics mot EUIPO – Biohealth Italia (LITHOREN)

13

2018/C 63/19

Mål T-795/17: Överklagande ingett den 28 november 2017 – Moreira mot EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

14

2018/C 63/20

Mål T-815/17: Talan väckt den 11 december 2017 – Správa železniční dopravní cesty mot kommissionen och Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

15

2018/C 63/21

Mål T-817/17: Talan väckt den 14 december 2017 – Schokker mot Easa

16

2018/C 63/22

Mål T-822/17: Överklagande ingett den 20 december 2017 – Weber-Stephen Products mot EUIPO (iGrill)

17

2018/C 63/23

Mål T-824/17: Överklagande ingett den 22 december 2017 – H2O Plus mot EUIPO (H 2 O+)

17

2018/C 63/24

Mål T-827/17: Talan väckt den 27 december 2017 – Aeris Invest mot ECB

18

2018/C 63/25

Mål T-828/17: Talan väckt den 22 december 2017 – Quadri de Cardano mot kommissionen

19

2018/C 63/26

Mål T-829/17: Överklagande ingett den 27 december 2017 – Coesia mot EUIPO (återgivning av en cirkelform, bestående av två böjda röda linjer)

19

2018/C 63/27

Mål T-830/17: Talan väckt den 22 december 2017 – Szentes mot kommissonen

20

2018/C 63/28

Mål T-832/17: Överklagande ingett den 22 december 2017 – achtung! mot EUIPO (achtung!)

21

2018/C 63/29

Mål T-833/17: Talan väckt den 27 december 2017 – Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissionen

21

2018/C 63/30

Mål T-836/17: Överklagande ingett den 29 december 2017 – Sports Group Denmark mot EUIPO – K&L (WHISTLER)

22

2018/C 63/31

Mål T-1/18: Talan väckt den 8 januari 2018 – Deutsche Lufthansa mot kommissionen

23

2018/C 63/32

Mål T-2/18: Överklagande ingett den 8 januari 2017 – Wirecard mot EUIPO – AXA Banque (boon.)

24


SV

 

Top