Help Print this page 

Document C:2018:053:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 53, 13 februari 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 53

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
13 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 53/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8695 – PSA/TIL/PPIT) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 53/02

Eurons växelkurs

2

2018/C 53/03

Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1 mars 2018(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 [ EUT L 140, 30.4.2004, s. 1 ])

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 53/04

Likvidationsförfaranden – Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande mot Rapid life životná poisťovňa, a.s., med säte på följande adress: Garbiarska 2, 040 71 Košice, företagets identifieringsnummer: 31 690 904 (Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet [Solvens II])

4


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 53/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8714 – P7S1/TF1/Mediaset/Channel 4 Group/EBX) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

5

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2018/C 53/06

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

7

2018/C 53/07

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

11


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top