Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:046:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 46, 8 februari 2018

 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 46

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
8 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2018/C 46/01

Meddelande till personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2013/255/Gusp och rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

Europeiska kommissionen

2018/C 46/02

Eurons växelkurs

2

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2018/C 46/03

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Upphävande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

3

2018/C 46/04

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

3

2018/C 46/05

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet på grundval av artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2018/C 46/06

Begäran om rådgivande yttrande från Eftadomstolen av Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (Finanstillsynens överklagandenämnd) den 12 oktober 2017 i målet Edmund Falkenhahn AG mot Finansinspektionen i Liechtenstein (Mål E-9/17)

5

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 46/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

6

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2018/C 46/08

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

8


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top