Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:009:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 9, 12 januari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 9

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
12 januari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8723 – Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/04

Eurons växelkurs

3

2018/C 9/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 20 juni 2017 om ett utkast till beslut i ärende AT.39740 – Google Search (prisjämförelse) – Föredragande: Cypern

4

2018/C 9/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 26 juni 2017 om ett utkast till beslut i ärende AT.39740 – Google Search (prisjämförelse) – Föredragande: Cypern

5

2018/C 9/07

Förhörsombudets slutrapport (Ärende AT.39740 – Google Search [Prisjämförelse])

6

2018/C 9/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 27 juni 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende AT.39740 – Google Search [Prisjämförelse]) [delgivet med nr C(2017) 4444]

11


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/09

Förslagsinfordran 2018 – Enkla program – Bidrag till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

15

2018/C 9/10

Förslagsinfordran 2018 – Multiprogram – Bidrag till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

32

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/11

Tillkännagivande om de gällande antidumpningsåtgärder på import till unionen av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från bland annat Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte

50

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8715 – CVC/TMF) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

51


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top