Help Print this page 

Document C:2018:009:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 9, 12 januari 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 9

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
12 januari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8723 – Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8731 – COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/04

Eurons växelkurs

3

2018/C 9/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 20 juni 2017 om ett utkast till beslut i ärende AT.39740 – Google Search (prisjämförelse) – Föredragande: Cypern

4

2018/C 9/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 26 juni 2017 om ett utkast till beslut i ärende AT.39740 – Google Search (prisjämförelse) – Föredragande: Cypern

5

2018/C 9/07

Förhörsombudets slutrapport (Ärende AT.39740 – Google Search [Prisjämförelse])

6

2018/C 9/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 27 juni 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende AT.39740 – Google Search [Prisjämförelse]) [delgivet med nr C(2017) 4444]

11


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/09

Förslagsinfordran 2018 – Enkla program – Bidrag till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

15

2018/C 9/10

Förslagsinfordran 2018 – Multiprogram – Bidrag till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

32

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/11

Tillkännagivande om de gällande antidumpningsåtgärder på import till unionen av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från bland annat Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte

50

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 9/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8715 – CVC/TMF) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

51


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top